Componenta 13 – Reforme sociale

Buget –  196,74 milioane euro

Documente utile

  • Investiția 1. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

Instituția responsabilă de reformă:
Instituția responsabilă este Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii şi Adopții
(ANDPDCA) / Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS)

Buget:
Bugetul total 50,27 mil Euro

Beneficiari:
UAT și parteneriatele între UAT, prin furnizorii publici de servicii sociale

Obiectiv:
Reducerea numărului de copii care intră în sistemul de protecție specială
Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru copii.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări Construcție/reabilitare și utilare/mobilare clădiri care deservesc copiii aflați în situații de risc; Funcționarea serviciilor; Funcționarea unei unități mobile ale centrului care să furnizeze serviciile în manieră similară celei din centru.

Reforma:
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) vizează Crearea unui nou cadru juridic pentru a preveni separarea copiilor de familie, prin Investiția 1 Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie / PNRR 2021 – 2027

Termen estimativ de selecție:
Termenul estimativ de selecție al proiectelor este Q2 din anul 2022.

  • Investiția 2. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități

Instituția responsabilă de reformă:
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii şi Adopții/ Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS)

Buget:
Bugetul total 50.15 mil Euro

Beneficiari:
UAT și parteneriatele între UAT, prin furnizorii publici de servicii sociale

Obiectiv:
Reabilitarea, consolidarea (inclusiv seismică), modernizarea, eficientizare energetică, recompartimentarea și dotarea a cel puțin 50 de servicii comunitare de tip centre de zi (25) și centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii (25), care funcționează în baza standardelor specifice de calitate minime obligatorii și care asigură activități pentru un număr de aprox. 1.000 persoane cu dizabilități/an.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări Reabilitare/consolidarea (inclusiv seismică)/ modernizare/eficientizare energetică/ recompartimentare/dotarea a cel puțin 50 de servicii comunitare de tip centre de zi (25) și centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu (25) pentru aprox. 1.000 persoane cu dizabilități/an.

Reforma:
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) vizează Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități prin Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități

Termen estimativ de selecție:
Termenul estimativ de selecție al proiectelor este Q2 din anul 2022.

  • Investiția 4. Crearea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele în vârstă

Instituția responsabilă de reformă:
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii şi Adopții/ Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS)

Buget:
Bugetul total 87.56 mil Euro

Beneficiari:
UAT și parteneriatele între UAT, prin furnizorii publici de servicii sociale

Obiectiv:
Dezvoltarea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoane vârstnice

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări Construcție/reabilitare, utilare/mobilare clădiri înființarea a 71 de servicii de tip centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, cu cel puțin câte o echipă mobilă de furnizori de servicii pentru vârstnici care nu se pot deplasa la centru.

Reforma:
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) vizează Dezvoltarea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoane vârstnice

Termen estimativ de selecție:
Termenul estimativ de selecție al proiectelor este Q4 din anul 2022.