Ghid pentru Crearea de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie – Componenta 13 PNRR

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a publicat în 12.09.2022 Ghidul specific pentru apelul de proiecte aferent Investiției 1 Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Invităm Unitățile Administrativ-Teritoriale să consulte documentul publicat.

Investiția are în vedere crearea a aproximativ 150 de servicii sociale de prevenire a separării copilului de familia sa, dintre care cel puțin 10% să se afle în comunitățile cu o populație romă semnificativă în municipii, oraşe şi comune:

  • Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți
  • Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități
  • Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii

În centrele de zi pot fi înființate echipe mobile care acordă serviciile la domiciliu.

Centrele de zi nou înființate vor asigura accesul la servicii sociale de sprijin de prevenire a separării copilului de familia sa pentru un număr de maxim 4 500 de copii.

Prezentul apel se adresează furnizorilor publici de servicii sociale acreditați de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, care pot înființa centre de zi individual sau în parteneriat cu furnizori privați de servicii sociale acreditați din toate regiunile țării.

Se vor sprijini activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru crearea de servicii sociale pentru prevenirea separării copilului de familia sa, respectiv:

  • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/extinderea unei clădiri pentru înființarea unui serviciu social pentru prevenirea separării copiilor de familia lor;
  • dotarea clădirii;
  • susținerea funcționării serviciului social nou înființat după finalizarea investiției pentru o perioadă de maximum 8 luni, dar fără a depăși 31 decembrie 2024.

Alocare financiară PNRR: 50.270.000 Euro

Rata de finanțare: 100% .

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect:

  • 330.000 Euro fără TVA pentru 145 de clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero;
  • 484.000 Euro fără TVA pentru 5 clădiri care respectă obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale.

Tipul apelului: depunere continuă, cu respectarea principiului „primul depus, primul evaluat”.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte:

Data deschidere apel de proiecte: 20 septembrie 2022

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 20 septembrie 2022, ora 10.00;

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 20 noiembrie 2022, ora 23.59;

Termen estimat pentru finalizarea etapei de evaluare: 20 decembrie 2022;

Termen estimat pentru finalizarea etapei de contractare: 30 decembrie 2022.

Termen maxim de implementare a proiectelor: 31.12.2024

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică, disponibilă la adresa web: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#home, doar în intervalul menționat la secțiunea de mai sus.