A fost publicat Ghidul aferent Creării de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie – Componenta 13 PNRR

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a publicat Ghidul specific pentru apelul de proiecte, aferent Investiției 1 Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie din cadrul PNRR Componenta 13 Reforme sociale, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Investiția are în vedere crearea a aproximativ 150 de servicii sociale de prevenire a separării copilului de familia sa, dintre care cel puțin 10% să se afle în comunitățile cu o populație romă semnificativă, la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv:

 • Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți
 • Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități
 • Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii
 • Menținerea a 4.500 de copii în familie, prin asigurarea accesului acestora la serviciile de prevenire a separării copilului de familie.

În cadrul centrelor de zi pot fi înființate echipe mobile care acordă serviciile la domiciliu.

Solicitanții proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:

 • Furnizorii publici de servicii sociale acreditați în condițiile legii, care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor
 • Furnizorii privați de servicii sociale acreditați în condițiile legii

Solicitanții pot depune proiecte individual sau în parteneriat.

Prin intermediul acestui apel vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru crearea de servicii sociale pentru prevenirea separării copilului de familia sa, respectiv:

 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii sociale

Alocare financiară din PNRR: 50.270.000 Euro

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:

 • 330.000 Euro fără TVA pentru 145 de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero;
 • 484.000 Euro fără TVA pentru 5 clădiri care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primara cu cel puţin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale.

Apelul de proiecte este cu depunere continuă, cu respectarea principiului „primul depus, primul evaluat”.

În cadrul prezentului apel de proiecte NU se aplică schemă de ajutor de stat.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte:

 • Data deschidere apel de proiecte: 30 septembrie 2022
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 30 septembrie 2022, ora 10.00;
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 noiembrie 2022, ora 23.59;

Termen estimat pentru finalizarea etapei de evaluare: 30 decembrie 2022;

Termen estimat pentru finalizarea etapei de contractare: 30 decembrie 2022.

Termen maxim de implementare a proiectelor: 31.12.2024

În cadrul apelului de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică, disponibilă la adresa web: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#home, doar în intervalul menționat la secțiunea de mai sus.

Mai multe detalii găsiți pe site-ul: https://www.mfamilie.gov.ro/