Două apeluri de proiecte în consultare publică pentru infrastructura socială privind persoanele cu dizabilități

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale lansează în consultare publică ghidurile specifice pentru două apeluri de proiecte, aferente Investiției 2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități și Subinvestiția I2.2 Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități din cadrul PNRR Componenta 13 Reforme sociale, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale lansează în consultare publică ghidurile specifice pentru două apeluri de proiecte, aferente Investiției 2:

1.        Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități

2.       Subinvestiția I2.2 Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități din cadrul PNRR Componenta 13 Reforme sociale

Obiectivul investiției: creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate.

1. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități:

  • tipul I – 1 centru de zi
  • tipul II – 1 centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.

Finanțarea acordată pe tipuri de servicii sociale propuse a fi înființate este de 774.015,81 lei.

Estimare distribuție costuri:

  • Cost reabilitare și accesibilizare: 95.430 Euro = 469.773,26 lei (1 euro = 4.9227 lei)
  • Cost dotare: 61.804 Euro = 304.242,55 lei (1 euro = 4.9227 lei)

Solicitanţi eligibili: Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau UAT, prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS)/direcțiile de asistență socială (DAS), cuprinse în anexa 7 la prezentul Ghid.

Parteneri eligibili:

  • furnizori de servicii sociale privaţi, acreditați: organizații neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi;
  • furnizori de servicii sociale publici, acreditaţi: UAT, prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS).

Termen estimat lansare apel de proiecte: 10 august 2022

Termen estimat evaluare proiecte: 10 august 2022-10 noiembrie 2022

Termen estimat semnare contracte de finanțare: 11 noiembrie 2022 – 15 decembrie 2022

2. Subinvestiția I2.2 Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități:

  • tipul I – 1 centru de zi/centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu/centru de servicii de asistență și suport, cu o valoare de 3.681.586,19 lei/ serviciu;
  • tipul II – 1 centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu/ centru de servicii de asistență și suport (la standardele nZEB), cu o valoare de 4.448.050,58 lei/serviciu;

Solicitanţi eligibili: Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau UAT, prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS)/direcțiile de asistență socială (DAS).

Parteneri eligibili:

  • furnizori de servicii sociale privaţi, acreditați: organizații neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi;
  • furnizori de servicii sociale publici, acreditaţi: UAT, prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS)/direcțiile de asistență socială (DAS).

Termen estimat lansare apel de proiecte: 30 august 2022

Termen estimat evaluare proiecte: 1 septembrie 2022 – 29 noiembrie 2022

Termen estimat semnare contracte de finanțare: 2 decembrie 2022 – 31 decembrie 2022.

Observațiile și sugestiile pot fi transmise până pe data de 30.06.2022, la adresa de email contact.pnrr@mmuncii.gov.ro.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/anunturi/6603-ghidul-solicitantului-reabilitare-renovare-infrastructura-sociala-pnrr-30052022.