Componenta 14 – Buna guvernanță

Buget – 165,60 milioane Euro

Documente utile

  • Investiția 1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Justiției

Buget:
Bugetul total 42,22 milioane Euro

Beneficiari:
Ministerul Justiției

Obiectiv:
Obiectivul investiției este de a îmbunătăți eficiența sistemului judiciar și accesul la justiție.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor susține investiții pentru construirea a 3 noi sedii de instanțe (Tribunalul ALBA; Judecătoria BUZĂU; Judecătoria GALAŢI), care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie aproape zero (NZEB) conform orientărilor naționale, care să fie asigurate prin certificate de performanță energetică, adaptarea accesului în clădiri pentru persoanele cu dizabilități, cu respectarea standardelor de protecție împotriva incendiilor și de standarde tehnice de protecție, inclusiv rezistența seismică.

Reforma vizată:
Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat

Termen de lansare al investiției:
Termenul de lansare al investiției este Q2 din anul 2026.

  • Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, și Ministerul Justiției

Buget:
Bugetul total 13 milioane Euro

Beneficiari:
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Obiectivele:
Obiectivele investiției sunt extinderea capacitații de depozitare a ANABI prin construirea/amenajarea a 5 depozite noi, îmbunătățirea logisticii necesare eficientizării activității de urmărire penală a DNA și derularea măsurilor ”soft” destinate creșterii competențelor profesionale ale specialiștilor din domeniu.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghiduri specifice și vor finanța investiții pentru Finalizarea reabilitării/construcției a cel puțin 3 depozite pentru bunurile indisponibilizate, care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.

Reforma vizată:
Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q3 din anul 2025.

  • Investiția 3. Crearea de structuri parteneriale între administrația publică locală și societatea civilă

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Buget:
Bugetul total 20 milioane Euro

Beneficiari:
ONG si APL

Obiectiv:
Obiectivul investiției este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitate (respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, dezvoltare comunitară cu implicarea cetățenilor, participarea grupurilor vulnerabile la decizia locală, eradicarea sărăciei și incluziunea socială).

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru încheierea a 50 de noi parteneriate între organizațiile neguvernamentale și autoritățile administrației publice locale pentru dezvoltarea proiectelor de sprijinire a dezvoltării comunităților locale.

Reforma vizată:
Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q1 din anul 2026.

  • Investiția 4. Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale vizate de Planul Național de Redresare și Reziliență și monitorizarea reformelor asociate

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Buget:
Bugetul total 13 milioane Euro

Beneficiari:
Organizații neguvernamentale din România

Obiective:
Obiectivele investiției sunt dezvoltarea practicilor colaborative intra și intersectoriale și Crearea de programe structurate de profesionalizare a leadershipului în sectorul ONG.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru cel puțin 15 inițiative de colaborare funcțională din sectorul neguvernamental (rețele, coaliții, platforme, grupuri de organizații, inclusiv grupuri de reflecție, structuri de analiză și de cercetare) pentru a asigura continuitatea în procesele de consultare publică, respectiv monitorizare a implementării a cel puțin 15 politici publice / reforme naționale în domenii cu funcție socială.

Reforma vizată:
Îmbunătățirea proceselor de formulare a politicilor publice / deciziilor publice prin consultarea părților interesate.

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q1 din anul 2026.

  • Investiția 5. Monitorizarea și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență

Instituția responsabilă de reformă
Guvernul României

Buget:
Bugetul total 12,84 milioane Euro

Beneficiari:
MIPE, ADR, STS și toate instituțiile publice cu care se dezvoltă interoperabilitatea (ONRC, MAI, ANAP etc)

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este de a crea și de a operaționaliza sistemul informatic integrat, parte a cloud-ului guvernamental și conectat cu alte sisteme naționale și ale UE utilizate în scopul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru dezvoltarea de sisteme și instrumente pentru organizarea activității privind implementarea PNRR și asigurarea interoperabilității sistemului informatic cu alte sisteme informatice naționale, utilizând instrumente și tehnologii TIC de tipul Big Data, pentru îmbunătățirea gradului de transparență a intervențiilor publice finanțate din bugetul de stat și din fondurile europene (Open Data), precum și pentru a permite realizarea unor analize de impact al investițiilor realizate din aceste toate aceste fonduri, pe baza unor criterii sau parametrii de interes, la un anumit moment.

Reforma vizată:
Consolidarea guvernanței corporative pentru a asigura reziliența companiilor de stat.

Termen de realizare al investiției:
Investiția a fost realizată în Q4 din anul 2021

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-3.pdf