Construcția campusurilor studențești ale viitorului – lansare apel

Ministerul Educației a lansat apelul PNRR privind construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului, în cadrul Componentei 15.Educație.

Obiectivul apelului: dezvoltarea rezilienței campusurilor universitare, prin asigurarea dimensiunii sociale/incluzive a învățământului superior printr-o infrastructură universitară adecvată.

Prin prezentul apel, cel puțin 40% din numărul locurilor din cantine, din spațiile de recreere și din numărul locurilor de cazare construite vor fi rezervate pentru studenții din medii defavorizate.

Solicitanți eligibili: toate tipurile de instituții de învățământ superior de stat acreditate.

Alocarea financiară totală: construcția de infrastructură universitară – 143.213.060 euro

Valoare eligibilă: maximum 8.000.000 euro

Proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR.

Perioada de depunere: 27.07.2023 – 20.09.2023

Potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail infrauniv@edu.gov.ro.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele de la adresa: https://www.edu.ro/apel_PNRR_constructie_infrastructura_universitara_campusuri_studentesti