Dezbatere publică PNRR: Formarea profesioniștilor din educația timpurie

Ministerul Educației a publicat spre consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului Formarea profesioniștilor din educația timpurie, Componenta C15: Educație, din PNRR.

Scopul prezentului apel de proiecte: creșterea capacității personalului din creșe și grădinițe să asigure servicii de educație timpurie de calitate copiilor de până la 6 ani

Solicitanți eligibili:

  • Universități publice sau private, acreditate sau autorizate provizoriu
  • Asociațiile profesionale din domeniul educației timpurii
  • Furnizori publici sau privați de formare continuă, organizații neguvernamentale

Solicitanții eligibili enumerați mai sus pot aplica atât individual, cât și în parteneriat.

Se vor organiza obligatoriu trei tipuri de programe de formare continuă, pentru profesioniștii din serviciile de educație timpurie, cu precădere pentru cele nou înființate:

  1. Program de formarea formatorilor în domeniul curricular pentru personalul didactic și nedidactic din serviciile de educație timpurie (348 de formatori)
  2. Program de formarea formatorilor în domeniul monitorizării calității serviciilor de educație timpurie antepreșcolară, pentru personalul din sectoarele social, sănătate și educație (252 de formatori)
  3. Program de formare profesională continuă acreditat în domeniul curricular, pentru personalul didactic și nedidactic din serviciile de educație timpurie (21.000 de persoane formate)

Alocarea financiară totală: 14.472.000 de euro, fără TVA

Observațiile și recomandările referitoare la ghidul publicat pot fi trimise pe adresa de e-mail educatie.timpurie@edu.gov.ro în perioada 24.10.2023 – 07.11.2023.

Documentele poate fi descărcate la adresa: https://www.edu.ro/consultare_publica_ghid_solicitant_formare_profesionisti_educatie_timpurie