Dezbatere publică PNRR: Ghidul solicitantului aferent apelului Digitalizarea managementului eticii universitare

Ministerul Educației lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului Digitalizarea managementului eticii universitare finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.

Ministerul Educației lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului Digitalizarea managementului eticii universitare finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.

 Potențiali solicitanți: Universitățile publice și private acreditate sau autorizate provizoriu, alte instituții organizatoare de studii de doctorat care doresc să obțină fonduri europene din PNRR pentru proiecte de digitalizare a procesului de învățământ din universități.

 Obiectivul apelului: Îmbunătățirea infrastructurii digitale în domeniul eticii și integrității academice și dezvoltarea competențelor digitale avansate în rândul studenților și doctoranzilor privind cercetarea și însușirea unei conduite deontologice.

 Vor fi susținute 3 tipuri majore de investiții:

  • Infrastructura digitală a universităților/instituțiilor organizatoare de studii de doctorat, îmbunătățirea managementului universitar în vederea asigurării eticii și integrității academice;
  • Formarea competențelor digitale ale membrilor comunității academice în domeniul eticii și integrității academice, prin programe de formare continuă (activități teoretice, activități practice și activități de evaluare);
  • Crearea unor resurse digitale necesare asigurării unei bune guvernări universitare.

Alocarea financiară totală: 22.000.000 euro

Observațiile și recomandările pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro , în perioada 6 – 13 decembrie 2022.

Pentru mai multe detalii puteți consulta documentele la adresa:

https://www.edu.ro/consultare_publica_ghid_solicitant_apel_Digitalizarea_managementului_eticii_universitare