Echipamentele digitale pentru unitățile de învățământ prin PNRR: 29 martie 2023 – nou termen pentru depunerea proiectelor!

Ministerul Educației, prelungește depunerea de proiecte până la data de 03.2023, pentru apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar, care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.

Solicitanți eligibili: Consiliile Județene și Consiliul Municipiului București

Beneficiari finali: Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, inclusiv cele care funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior, precum și cluburile, cluburile sportive și palatele copiilor, centrele județene de asistență psihopedagogică

Dotările se referă la echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive.

Toate bunurile și echipamentele achiziționate prin viitoarele proiecte de către CJ/CGMB vor fi oferite spre folosință gratuită beneficiarilor finali ai investițiilor, pentru a fi utilizate exclusiv pentru activități didactice, sportive și extrașcolare cu elevii/copiii. 

În cadrul acestui apel vor fi susținute 4 tipuri majore de investiții:

  • digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar, prin achiziționarea unor echipamente informatice necesare procesului didactic,
  • dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de la toate nivelurile, inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi sportive, precum și din rețeaua de învățământ profesional și tehnic,
  • dotarea cu mobilier a sălilor de clasă și a spațiilor sportive din palatele și cluburile sportive,
  • echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a laboratoarelor de științe precum și înființarea unora noi, în situația în care există spații disponibile în unitatea de învățământ sau în alte tipuri de instituții eligibile în cadrul apelului (palate, cluburi, cluburi sportive).

Prezentul apel vine în întâmpinarea țintelor asumate de România prin PNRR, respectiv:

  • 200 laboratoare de informatică echipate,
  • 600 școli cu clase de nivel primar, gimnazial si liceal dotate cu echipamente IT pentru digitalizarea resurselor de învățare,
  • 909 laboratoare informatice din școlile de educație și formare profesională,
  • 000 de săli de clasă/sala pentru activități extrașcolare sau sportive, dotate cu mobilier,
  • 000 de laboratoare/cabinete din sistemul de educație preuniversitar, inclusiv cabinete de asistenta psihopedagogică.

Alocarea financiară: 977.360.200 euro, fără TVA

Termen limită: 29.03.2023 (ora 17:00).

Documentele detaliate se regăsesc la adresa: https://www.edu.ro/consultare_publica_ghid_solicitant_apel_dotare_mobilier_materiale_scoli