A doua rundă a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

Ministerul Educației, relansează apelul privind Schema de Granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – runda 2, cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, aferent Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, din cadrul Componentei C15: Educație.

Agențiile de implementare a proiectelor: Inspectoratele Școlare Județene / Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Solicitanți eligibili:

Acest al doilea apel se adresează unităților de învățământ preuniversitar de stat, de masă, cu personalitate juridică, cu o rată de abandon școlar ridicată și performanță școlară scăzută la nivel gimnazial.

Nu sunt eligibile unitățile de învățământ care au primit finanțare în runda I PNRAS sau cele care în anul școlar 2022-2023, au sub 40 de elevi, întrucât acestea vor beneficia de o finanțare printr-un apel distinct, gestionat de Ministerul Educației.

Tipuri de cheltuieli eligibile:

  • Bunuri și servicii;
  • Salarii;
  • Evenimente și deplasări;
  • Formarea cadrelor didactice;
  • Echipamente și Software;
  • Mici lucrări de amenajare și mobilier;
  • Subvenții, ajutoare, premii.

Alocarea financiară maximă: 265.000.000 euro, fără TVA

Valoarea maximă/ unitate de învățământ: 300.000 euro

 Apel: Competitiv, cu termen limită de depunere

Termen limită: 7 iunie 2023

Documentele detaliate se regăsesc la adresa: https://www.edu.ro/pnrr