PNRR: „Construirea și dezvoltarea unei rețele pilot de școli verzi” – lansare apel competitiv

Ministerul Educației lansează apelul competitiv de proiecte „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.

Alocarea financiară totală: 225.000.960 euro, fără TVA, din care:

Subcomponenta I: REABILITARE ENERGETICĂReabilitare unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi cu o suprafață totală de 300.000 mp. Valoarea totală a investiției: 150.000.000 de euro.

Subcomponenta II: CONSTRUCȚII NOI

Construcția de unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi cu o suprafață totală de 46.400 mp. Valoarea totală a investiției: 75.000.960 de euro.

Potențialii beneficiari: toate tipurile de UAT (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe)

Proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică disponibilă la adresa http://proiecte.pnrr.gov.ro.

Termen limită de depunere: 5 iulie 2023 (ora 17:00)

Potențialii beneficiari pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail scoliverzi@edu.gov.ro și la numărul de telefon (helpdesk) 021/405.63.07 (pe durata programului de lucru).

De asemenea, Ministerul Educației va organiza cel puțin două sesiuni de instruire în vederea creșterii capacității instituționale pentru redactarea cererii de finanțare.

Documentele poate fi descărcate la adresa:  https://www.edu.ro/comunicat_presa_26_2023_lansare_apel_PNRR_scoli_verzi