Finanțări PNRR pentru educație: A fost publicat pentru consultare publică Ghidul solicitantului pentru constituirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat în 6 mai 2022, în consultare publică, ghidul specific aferent Componentei C15 – Educație – Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, din cadrul PNRR.

Investițiile vor sprijini creșterea capacității sistemului de învățământ de cuprindere, în serviciile de educație timpurie ante-preșcolară pentru cel puțin 19% din copiii de 0-3 ani până în 2026, prin investiții în infrastructură, respectiv construirea a cel puțin 110 de creșe, eficiente energetic, la nivel național, pentru asigurarea unui serviciu de educație timpurie standard la 5.000 de locuitori.

Noile creșe vor avea capacități de 40, 70 și 110 locuri, în funcție de localitate, și trebuie să respecte obiectivul privind necesarul de energie primară. Astfel, noile clădiri trebuie să consume cu cel puțin 20% mai puțin decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este prevăzut să fie redus prin orientările naționale, demonstrat prin certificate de performanță energetică. Creșele nou construite trebuie să poată oferi sprijin educațional pentru un număr de maxim 4.500 de copii.

Ghidul solicitantului se adresează unităților administrativ-teritoriale (municipii reședință de județ, municipiul București; alte municipii; orașe; comune) și subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.

În cazul instrumentului de finanțare I15, valoare totală eligibilă este de 299 milioane (230 milioane euro din PNRR și 69 milioane euro reprezintă majorarea de 30% conform OUG nr.124/2021).

Prima rundă de atragere de fonduri va începe în data de 30 mai 2022, solicitanții având la dispoziție o lună pentru depunerea cererilor de finanțare, respectiv până în 30 iunie 2022.

În perioada de consultare de 10 zile calendaristice de la data publicării, începând cu 6 mai 2022, părțile interesate pot transmite observații și propuneri pe adresa de e-mail  observatii.pnrr@mdlpa.ro.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe – instrumentul de finanțare I15 – 06.05.2022 de la adresa https://mdlpa.ro/pages/pnrrconsultarepublica.