Consultare publică: Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere I PNRR (C.2/S 1.2.B)

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent Pilonului I Tranziție verde, Componentei 2 PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII, Investiția 2 – Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere, Subinvestiția I.2.B. Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

 Activitățile de proiect:

Activități/acțiuni specifice pentru înființarea/dezvoltarea/modernizarea capacităților de producție a puieților forestieri, precum și pentru producerea, prelucrarea și condiționarea semințelor forestiere.

Solicitant de finanțare: orice deținător public și privat de păduri și/sau producător autorizat de material forestier de reproducere (MFR).

Valoarea maximă eligibilă: cel mult 200.000 euro, echivalentul a 983.780 lei, fără TVA, în conformitate cu proiectul tehnico-economic.

Rata de finanțare: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

Documentele detaliate se regăsesc la adresa:

https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/

 Termen limită: Neprecizat