Consultare publică: Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere / PNRR (C.2/S 1.2.A)

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent Pilonului I Tranziție verde, Componentei 2 PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII, Investiția 2 – Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere, Subinvestiția I.2.A – Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Activitățile de proiect:

Activități/acțiuni specifice pentru înființarea/dezvoltarea/modernizarea capacităților de producție a puieților forestieri, precum și pentru producerea, prelucrarea și condiționarea semințelor forestiere.

Solicitant de finanțare: orice deținător public sau privat de pădure, autorizat pentru producerea de material forestier de reproducere, denumit în continuare (MFR) ori producător autorizat de MFR, indiferent de mărimea sa.

Valoarea minimă eligibilă: peste 200.000 euro, echivalentul a peste 983.780 lei, fără TVA, iar valoarea maximă eligibilă este de cel mult 2.000.000 euro, echivalentul a maxim 9.837.800 lei, fără TVA.

90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA, pentru proiectele ce prevăd costuri de peste 200.000 euro, echivalentul a 983.780 lei, dar nu mai mult de 500.000 euro, echivalentul a 2.459.450 lei;

– 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA, pentru proiectele ce prevăd costuri de peste 500.000 euro, echivalentul a 2.459.451 lei, dar nu mai mult de 1.000.000 euro, echivalentul a 4.918.900 lei;

– 70% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA, pentru proiectele ce prevăd costuri de peste 1.000.000 euro, echivalentul a 4.918.901 lei, dar nu mai mult de 2.000.000 euro, echivalentul a 9.837.800 lei.

Documentele detaliate se regăsesc la adresa:

https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/