Dezbatere publică – Ghidul solicitantului ”Crearea pădurilor urbane” – PNRR

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat spre consultare publică ghidul solicitantului aferent Componentei 2, Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, Subinvestiția I.1.C – Crearea de păduri urbane, din cadrul PNRR
Obiectivul măsurii de investiții este de a crea noi suprafețe acoperite de vegetație forestieră care sunt situate în zonele urbane și periurbane.
Activități/acțiuni specifice: înființarea de păduri urbane, ce pot îmbogăți spațiile verzi actuale, insuficiente ca suprafață și diversitate. Aceste păduri urbane se vor înființa folosind o vastă diversitate de arbori și arbuști din specii native și vor avea densități mari care să se constituie în “plămâni verzi”, ce vor aduce beneficii multiple, precum purificarea aerului, reducerea zgomotului, stocarea carbonului, reducerea temperaturii aerului, reducerea anxietății și implicit îmbunătățirea sănătății publice.
Beneficiari eligibili:

  • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT), respectiv:
  • municipii reședință de județ
  • municipiul București
  • alte municipii
  • orașe
  • județe
  • Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București
  • Instituțiile de învățământ publice
  • Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior

Alocarea financiară: 30.000.000 euro, echivalent a 148.170.000 lei.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea costurilor eligibile.

Sesiunea va fi de tip necompetitiv, apel deschis, pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul “primul venit, primul servit”, în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale.
Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa:
https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/
Cererile de finanțare se depun pe platforma: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home