Lansare apel: Sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere I PNRR

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat apelul privind Pilonul I, Componenta 2, Investiția 2, Subinvestiția I.2.A. Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat apelul privind Pilonul I Tranziție verde, Componenta 2 PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII, Investiția 2 – Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere, Subinvestiția I.2.A – Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Activitățile de proiect:

Înființarea/dezvoltarea/modernizarea capacităților de producție a puieților forestieri, precum și producerea, prelucrarea și condiționarea semințelor forestiere. Solicitant de finanțare: orice deținător public/privat de pădure, autorizat pentru producerea de material forestier de reproducere indiferent de mărimea sa.

Deținători publici de păduri: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, comune, orașe, municipii, județ și alte persoane juridice de drept public.

Deținători privați de păduri: persoanele fizice autorizate, societăți comerciale, asociații și fundații, alte persoane juridice de drept privat.

Valoarea proiectului: între 200.000 euro, fără TVA și 2.000.000 euro, fără TVA.

Tipul apelului: necompetitiv, pe principiul “primul venit, primul servit”, în limita bugetului maxim eligibil alocat, dar nu mai târziu de 29 februarie 2024.

Documentele detaliate se regăsesc la adresa:

https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/