Lansare Ghid specific pentru managementul deșeurilor – PNRR, Componenta C3

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat ghidul pentru investiții în înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Componentei 3 – Managementul deșeurilor din Planului Național de Redresare și Reziliență.

Alocarea financiară totală: 587.860.000 euro

Beneficiari eligibili:

  • Unitățile Administrativ-Teritoriale (inclusiv subdiviziuni/sectoare) organizate în municipii, oraș, comune și județe și asocieri ale acestora (ADI).
  • Alte asocieri legale de UAT-uri constituite pentru aplicarea la PNRR, precum și în scopul dezvoltării, modernizării și completării sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale în județe, municipii/orașe/comune care dețin infrastructura necesară prestării serviciului public de gestionare a deșeurilor.

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 22.09.2022, ora 12.00

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 22.11.2022, ora 12.00

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa https://pnrr.mmap.ro/managementul-deseurilor/