Consultare publică în cadrul PNRR, pe Componenta C3 – Managementul deșeurilor

  • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică, două ghiduri pentru investiții din cadrul Componentei 3 – Managementul deșeurilor din Planului Național de Redresare și Reziliență.

Investiția 1.C

Prin intermediul investiției I.1.C – Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane sunt vizate activități/acțiuni specifice înființării și dotării centrelor integrate de colectare prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane mari (CAV).

Un centru integrat tipic de colectare prin aport voluntar este compus din următoarele elemente: platformă betonată, hală, containere, utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care nu necesită montaj (cu titlu de exemplu: motostivuitor, încărcător frontal, concasor pentru deșeuri din construcții și demolări, utilaj pentru pre-compost, stație de compostare compusă din platformă betonată, tocător, ciur rotativ, întorcător de brazdă instalație însăcuire, etc.), cameră frigorifică pentru cadavre de animale, laborator de analize chimice, cântar acces auto mare-tonaj, spații administrative, utilități.

Investiția are un buget total de 108.810.000 Euro.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost de cel mult 5.580.000 euro/CAV, fără TVA. Un beneficiar poate să depună mai multe cereri de finanțare, dar cuantumul total cumulat al finanțării acordat în cadrul Investiției 1, Subinvestițiile 1.a, 1b, 1c nu poate depăși pragul maxim de 15 milioane de euro per beneficiar.

Solicitanți eligibili sunt UAT-urile reprezentative pentru aglomerările urbane mari (Consiliul Județean, Primăria Reședință de județ, ADI) desemnate prin PNRR și anume: București (partea de nord) și regiunea afiliată Ilfov, București (partea de sud) și regiunea afiliată Ilfov, Constanța, Galați și Brăila, Iași, Bacău, Craiova, Craiova, Ploiești, Timișoara, Cluj – Napoca, Sibiu, Brașov, Baia Mare, Târgu Mureș, Buzău.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

Apelul de proiecte este de tip necompetitiv, în baza nominalizărilor din PNRR a aglomerările urbane mari, cu respectarea cerințelor privind încadrarea proiectului în specificațiile impuse de prezentul Ghid.

Investiția 1.D

Prin intermediul investiției I.1.D Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini țintele de reciclare din pachetul de economie circular sunt vizate activități/acțiuni specifice pentru construirea instalațiilor noi de reciclare a deșeurilor colectate separat pentru reducerea impactului acestora asupra mediului și sănătății populației, reducerea consumului de resurse în scopul promovării dezvoltării economice sustenabile în toate regiunile și atingerii țintelor de reciclare din pachetul economiei circulare.

Investiția are un buget total de 286.000.000 Euro.

Solicitanți eligibili sunt operatorii economici.

Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 8.400.000 euro/proiect, conform intensităților de finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat regional, prezentate în tabelul de mai jos.

În cadrul unui proiect sunt eligibile costuri în cuantum de minimum 85% din valoarea proiectului pentru investițiile ce vizează activitățile aferente următoarelor coduri CAEN 3821; 3822; 3832; 3831. În cazul proiectelor care includ investiții aferente codurilor CAEN 3811 și 3812 cuantumul maxim al acestora poate fi de 15%.

Apelul de proiecte este de tip competitiv, pe principiul selecției de proiecte pe bază de punctaj, cu respectarea cerințelor privind încadrarea proiectului în specificațiile impuse de prezentul Ghid.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa http://pnrr.mmap.ro/managementul-deseurilor/.