Lansare PNRR: Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat apelul aferent Componentei 3 – Managementul deșeurilor din PNRR, Investiția I2.Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Subinvestiția I2.A-B – Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd.

Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară

Obiectiv specific: Gestionarea sustenabilă a biodeșeurilor agricole, în special a celor provenite din activitățile zootehnice, prin creșterea gradului de valorificare a acestora în vederea reducerii poluării cu nitrați

Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ Teritoriale (UAT) (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora), organizate la nivel de municipiu, oraș și comună

Activități/acțiuni specifice: Înființarea și dotarea sistemelor integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, precum și activități destinate modernizării sistemelor comunale integrate pentru comunitățile care dețin deja o platformă destinată colectării gunoiului de grajd

Bugetul alocat:

Pentru realizarea de sisteme integrate noi destinate gestionării gunoiului de grajd:

Etapa 1: 30 octombrie 2023, ora 12:00 – 4 decembrie 2023, ora 12.00 cu următoarea alocare:

  • 735.000 euro, echivalentul a 548.116.042,50 lei destinat solicitanților aflați în zone unde corpurile de apă subterană au concentrații de nitrați de peste 50 mg/l sau au concentrații de nitrați cu tendință crescătoare și valori între 40 – 50 mg/l
  • 165.000 euro, echivalentul a 295.139.407,50 lei destinat tuturor solicitanților eligibili

Etapa 2: 4 decembrie 2023, ora 12:00 – 31 decembrie 2023, ora 12:00, bugetul rămas disponibil în urma primei etape va fi alocat tuturor solicitanților eligibili

Pentru investițiile destinate modernizării sistemelor integrate existente de gunoi de grajd întreaga alocare (56.321.855 euro, echivalentul a 279.570.423,84) va fi pusă la dispoziția solicitanților eligibili, fără a fi divizată în funcție de etapă.

În cazul în care ulterior desfășurării primei etape se epuizează bugetul alocat programului, apelul va fi închis.

Rata de cofinanțare: 0%.

Pentru mai multe detalii, puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa https://pnrr.mmap.ro/managementul-deseurilor/ghiduri_deseuri/

Pentru nelămuriri referitoare la ghidul specific, adresa de contact este: dgpnrr@mmediu.ro