Relansare Apel relansat pentru managementul deșeurilor – PNRR, Componenta C3

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a relansat apelul pentru investiții din cadrul Componentei 3 – Managementul deșeurilor din PNRR. Investiția vizează construirea de insule ecologice digitalizate.

  • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a relansat apelul pentru investiții în insule ecologice digitalizate din cadrul Componentei 3 – Managementul deșeurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Alocarea financiară: 260.130.000 euro.

Beneficiari eligibili: UAT, asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI – uri) și alte asocieri de UAT – uri.

Activități eligibile: înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale, acțiuni specifice pentru dezvoltarea platformei software necesară operării insulelor ecologice digitalizate și administratorii datelor, acțiuni specifice de promovare a investițiilor, precum și pentru promovarea principiului „plătește pentru cât arunci”.

Termen limită: 20 iunie 2023, ora 12:00

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa http://pnrr.mmap.ro/managementul-deseurilor/.