Demararea procesului de contractare a proiectelor PNRR – Componenta 4 – Transport sustenabil

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a publicat Ordinul nr. 888 din 02.06.2022, privind demararea contractării proiectelor individualizate în cadrul PNRR, Componenta 4 – Transport sustenabil.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a publicat Ordinul nr. 888 din 02.06.2022, privind demararea procesului de contractare a proiectelor individualizate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 4 – Transport sustenabil.

Beneficiarii eligibili pentru implementarea proiectelor din cadrul PNRR – Componenta 4 – Transport sustenabil, sunt:

a). Reforma 1: Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră

 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin direcțiile de specialitate;
 • Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere/Compania Națională de Investiții Rutiere, în calitate de administrator al infrastructurii naționale de transport rutier sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), structurile regionale din subordinea CNAIR/CNIR, inclusiv parteneriate între acestea și CNIR/CNAIR;
 • Compania Națională de Căi Ferate “CFR” SA (CFR), în calitate de administrator al infrastructurii naționale de transport feroviar, care funcționează sub autoritatea MTI, structurile regionale din subordinea CFR, inclusiv parteneriate între acestea și CFR;
 • Alte companii/unități aflate în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea MTI, cu rol/responsabilități în implementarea reformei 1 din componenta 4 – Transport sustenabil – PNRR;
 • Alte autorități ale administrației publice centrale, cu rol/responsabilități în implementarea reformei 1 din componenta 4 – Transport sustenabil – PNRR;

b). Reforma 2: Management performant pentru transport de calitate – Îmbunătățirea capacității instituționale de management și guvernanță corporativă

 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin direcțiile de specialitate;
 • Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Compania Națională de Investiții Rutiere, Compania Națională de Căi Ferate “CFR” SA, Compania Națională de Transport Feroviar de Călători “CFR Călători”, Metrorex, structurile regionale din subordinea CNAIR/ CNIR/CFR, inclusiv parteneriate între acestea și CNAIR/CNIR/CFR
 • Alte companii/ unități aflate în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea MTI, cu rol/responsabilități în implementarea reformei 2 din componenta 4 – Transport sustenabil – PNRR;

c). Investiția 1: Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare

 • Compania Națională de Căi Ferate “CFR” SA (CFR), în calitate de administrator al infrastructurii naționale de transport feroviar, care funcționează sub autoritatea MTI, structurile regionale din subordinea CFR, inclusiv parteneriate între acestea și CFR;
 • Autorități Publice Locale (UAT), individual/constituite într-o asociație de dezvoltarea intercomunitară (ADI) sau entități juridice care au drept scop realizarea proiectelor de transport desemnate conform legii, sau parteneriate între acestea și administratorul infrastructurii de transport feroviar (CFR);
 • Parteneriate între entitățile mai sus menționate;

d). Investiția 2: Material rulant feroviar

 • Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF), în calitate de autoritate responsabilă cu realizarea reformei feroviare, unitate care funcționează în subordinea MTI;
 • Operatorii de transport feroviar de călători, în baza contractelor de servicii publice încheiate cu ARF, în calitate de autoritate responsabilă cu realizarea reformei feroviare;
 • Parteneriate între entitățile mai sus menționate;

e). Investiția 3: Dezvoltarea infrastructurii rutiere durabile aferente rețelei TEN-T, taxarea drumurilor, managementul traficului și siguranța rutieră

 • Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere/Compania Națională de Investiții Rutiere, în calitate de administrator al infrastructurii naționale de transport rutier, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), structurile regionale din subordinea CNAIR/CNIR, inclusiv parteneriate între acestea și CNIR/CNAIR;
 • Autorități Publice Locale (UAT), individual sau constituite într-o asociație de dezvoltarea intercomunitară (ADI) sau entități juridice care au drept scop realizarea proiectelor de transport desemnate conform legii, sau parteneriate între acestea și administratorul infrastructurii de transport rutier (CNAIR/CNIR)
 • Parteneriate între entitățile mai sus menționate;

f). Investiția 4: Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj Napoca

 • Metrorex, în calitate de administrator al infrastructurii de transport subteran de interes național, care funcționează sub autoritatea MTI;
 • UAT Municipiul Cluj- Napoca.

Pentru mai multe detalii puteți consulta pagina Ministerului sau puteți descărca documentele de mai jos: http://www.mt.gov.ro/web14/pnrr-comunicate-2/3961-omti888-02062022.