S-au publicat 5 ghiduri de finanțare în cadrul PNRR – Componenta Valul Renovării

În Monitorul Oficial au fost publicate ghidurile specifice Componentei 5 – Valul Renovării, precum și Schema de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență – Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale”.

Perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare:

Prima rundă:

 • Data deschidere apel de proiecte: 30 martie 2022
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00;
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59.
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022

A doua rundă

 • Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00;
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59.
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul celor două runde de atragere de fonduri, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică, disponibilă la adresa web http://www.mdlpa.ro/investitii/PNRR doar în intervalul menționat la secțiunea de mai sus.

Cererile de finanțare depuse prin sistemul informatic, precum și toate documentele care le însoțesc în copie format .pdf, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau a persoanei împuternicite de către acesta. Cererile de finanțare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor, exprimate în lei fără TVA, luând în considerate cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 – Valul Renovării, Anexa III Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei.

 1. Operațiunea A.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică și renovarea energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale

 Potențiali solicitanți: UAT – comună, oraș, municipiu, municipiu reședință de județ, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti).

Alocarea financiară

Tipuri de lucrări Valoare eligibilă PNRR (euro) Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021 (euro) Valoare cumulată PNRR + sume OUG 124/2021 Valoare totală eligibilă (euro) 
Lucrări de consolidare seismică 100.000.000 30.000.000 130.000.000 123.500.000
Lucrări de renovare energetică moderată 40.000.000 12.000.000 52.000.000 49.400.000
Total 140.000.000  42.000.000 182.000.000 172.900.000

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect

 • cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA.
 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA;
 • cost unitar pentru lucrările conexe de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA.

Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii

Investiții pentru consolidarea seismică și creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale:

 • Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente;
 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
 • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
 • Alte tipuri de lucrări;
 • Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz.

Descarcă GHIDUL PNRR Operațiunea A.1

 1. Operațiunea A.2 – Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială

Potențiali solicitanți: UAT – comună, oraș, municipiu, municipiu reședință de județ, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti).

Proiectele vizează clădiri situate în zone marginalizate:

 • identificate în Atlasul zonelor urbane marginalizate din România în baza informatiilor transmise de 176 de primării in noiembrie 2013, (inclusiv Lista ZUM din orașele/municipiile 20.000+ din România), respectiv în Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România,
 • identificate prin Strategiile de Dezvoltare Locală sau Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană.

 Alocarea financiară

 • Alocare financiară din PNRR: 177.500.000 Euro
 • Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 53.250.000 Euro
 • Alocare financiară totală: 230.750.000 Euro.
 • Realocare pentru finanțarea schemelor de ajutor de minimis, în cuantum de 11.537.500 Euro (5% din 230.750.000 Euro)
 • Alocare financiară totală eligibilă: 219.212.500 Euro.

Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii

Investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială:

 • Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
 • Reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor
 • pentru soluții inteligente;
 • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată4
 • Alte tipuri de lucrări.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar per componentă (bloc de locuințe) pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/mp (arie arie desfășurată), fără TVA;

Descarcă GHIDUL PNRR Operațiunea B.2

 1. Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

 Potențiali solicitanți: UAT – comună, oraș, municipiu, municipiu reședință de județ, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti).

Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii

Investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
 • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
 • Alte tipuri de lucrări;
 • Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.

Alocarea financiară

Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de creștere a eficienței energetice este de 670.000.000 Euro.

Tipuri de apel:

Pentru Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, prin prezentul Ghid se lansează următoarele apeluri:

 • Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1
 • Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1.

Schema.1 Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 (economii de energie primară între 30-60%) – alocare financiară totală eligibilă: 744.705.000 Euro

Județ Valoare eligibilă PNRR renovare moderată (euro) Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021 (euro) Valoare cumulată PNRR+sume OUG 124/2021 Valoare totală eligibilă (euro)
Alba 12.084.299 3.625.290 15.709.589 14.924.10
Brașov 18.117.727 5.435.318 23.553.045 22.375.393
Covasna 9.029.241 2.708.772 11.738.013 11.151.113
Harghita 10.894.602 3.268.381 14.162.983 13.454.833
Mureș 17.090.016 5.127.005 22.217.021 21.106.170
Sibiu 13.213.041 3.963.912 17.176.953 16.318.106

Schema.2 Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 (economii de energie primară peste 60%) – alocare financiară totală eligibilă: 82.745.000 Euro

Județ Valoare eligibilă PNRR renovare moderată (euro) Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021 (euro) Valoare cumulată PNRR+sume OUG 124/2021 Valoare totală eligibilă (euro)
Alba 1.342.700 402.810 1.745.510 1.658.235
Brașov 2.013.081 603.924 2.617.005 2.486.155
Covasna 1.003.249 300.975 1.304.224 1.239.013
Harghita 1.210.511 363.153 1.573.664 1.494.981
Mureș 1.898.891 569.667 2.468.558 2.345.130
Sibiu 1.468.116 440.435 1.908.551 1.813.123

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect

 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA;
 • cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată de 250 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA;
 • cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.

Descarcă GHIDUL PNRR Operațiunea A.3

 1. Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice

 Potențialii solicitanți:

 • Autoritățile publice centrale;
 • UAT – județ, municipiu reședință de județ, municipiu, orașe, comune), Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti);
 • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale;
 • Parteneriate între entitățile menționate.

 Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii

 • Investiții pentru consolidarea seismică și creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice:
 • Consolidare seismică a clădirilor existente;
 • Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
 • Lucrări de reabilitare modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
 • Reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (instalații de oxigen);
 • Recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;
 • Alte tipuri de lucrări;
 • Echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată
 • Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz.

 Alocarea financiară pentru lucrările de intervenții integrate:

Tipuri de lucrări Valoare eligibilă PNRR (euro) Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021 (euro) Valoare totală eligibilă (euro) 
Lucrări de consolidare seismică 117.000.000 35.100.000 152.100.000
Lucrări de renovare energetică moderată 102.960.000 30.888.000 133.848.000
Total 219.960.000 65.988.000 285.948.000

Valoarea maximă eligibilă a proiectului:

 • cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA.
 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA;
 • cost unitar pentru lucrările conexe de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA.

Descarcă GHIDUL PNRR Operațiunea B.1

 1. Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

 Potențiali solicitanți:

 • Autoritățile publice centrale;
 • UAT – județ, municipiu reședință de județ, municipiu, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti),
 • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale;
 • Parteneriate între entitățile menționate, cu respectarea condiției ca în cazul autorităților și instituțiilor publice locale partenerii să aparțină aceluiași județ.

Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii

 • Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice:
 • Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
 • Reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
 • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
 • Reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);
 • Recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;
 • Alte tipuri de lucrări;
 • Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.

Alocarea financiară – 937.540.000 Euro

Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 – Alocare financiară totală: 889.725.460 Euro

Județ Valoare eligibilă PNRR (euro) Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021 (euro) Valoare totală eligibilă (euro)
Alba 17.192.898 5.157.869 22.350.767
Brașov 20.529.412 6.158.824 26.688.236
Covasna 12.092.108 3.627.632 15.719.740
Harghita 16.867.239 5.060.172 21.927.411
Mureș 20.233.974 6.070.192 26.304.166
Sibiu 14.995.432 4.498.630 19.494.062

Valoarea maximă eligibilă

 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA;
 • cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA;
 • cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.

Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1

Alocare financiară totală: 121.880.200 euro

Județ Valoare eligibilă PNRR (euro) Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021 (euro) Valoare totală eligibilă (euro)
Alba 2.355.192 706.558 3.061.750
Brașov 2.812.248 843.674 3.655.922
Covasna 1.656.453 496.936 2.153.389
Harghita 2.310.581 693.174 3.003.755
Mureș 2.771.777 831.533 3.603.310
Sibiu 2.054.169 616.251 2.670.420

Valoarea maximă eligibilă

 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA;
 • cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA;
 • cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.

Descarcă GHIDUL PNRR Operațiunea B.2