Componenta 6 – Energie

Buget – 1.620 milioane Euro

 Documente utile

  • Investiția 1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Energiei

Buget:
Bugetul total 460 milioane Euro

Beneficiari:
MM-uri, investitorii mari din sectorul energiei (actuali/potențiali, după caz), Ministerul Energiei

Obiectiv:
Obiectivul investiției este instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, printr-o licitație publică competitivă, neutră din punct de vedere tehnologic între diferite tehnologii (eoliană și solară).

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor susține instalarea centralelor de producție energie electrică din surse regenerabile de energie (solar și eolian), inclusiv, capacități aferente stocării RES, ca activitate secundară.

Reforma vizată:
Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile.

Termen de lansare al investiției:
Investiția a fost lansată în Q1 din anul 2022.

http://energie.gov.ro/pnrr/

  • Investiția 2. Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație cu hidrogenul verde ca măsură tranzitorie), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și / sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Energiei, autoritățile publice locale

Buget:
Bugetul total 515 milioane Euro

Beneficiari:
Ministerul Energiei, operator de distribuție gaz natural, întreprinderi producătoare energie electrică, întreprinderi producătoare hidrogen verde, unități administrativ-teritoriale, inclusiv asocieri/parteneriate formate dintre acești actori

Obiective:
Obiectivul acestei investiții este de a contribui la implementarea hidrogenului verde în conformitate cu Strategia UE pentru hidrogen. Obiectivul primei sub-măsuri (construirea unei rețele de distribuție a gazelor care să permită transportul hidrogenului verde) este de a construi 1.870 km de rețea pentru distribuția hidrogenului verde în regiunea Oltenia. Obiectivul celei de-a doua sub-măsuri este instalarea unor capacități de producție de hidrogen verde de cel puțin 100 MW în electrolizoare, producând cel puțin 10.000 de tone de hidrogen din surse regenerabile până în Q4 2025.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranziție) în regiunea Olteniei și schema de susținere pentru proiecte integrate de producție hidrogen verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice.

Reforma vizată:
Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în special hidrogen și soluții de stocare

Termen de lansare al investiției:
Termenul de lansare al investiției este Q2 din anul 2022. A fost lansat spre consultare publica Ghidul specific.

http://energie.gov.ro/pnrr/

  • Investiția 3. – Dezvoltarea de capacități de producție pe gaz, flexibile și de înaltă eficientă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări adânci

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Energiei

Buget:
Bugetul total 300 milioane Euro

Beneficiari:
Întreprinderile care produc energie electrică și termică în cogenerare (CHP) în termoficarea urbană, Ministerul Energiei

Obiectiv:
Obiectivul investiției este implementarea de proiecte privind dezvoltarea de capacități de producție pe gaz, flexibile și de înaltă eficientă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în termoficarea urbană, în vederea realizării unei decarbonizări profunde, conform Anexei III din ghidul tehnic DNSH (2021/C58/01).

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor susține construcția sau modernizarea/retehnologizarea centralelor pe gaz, de cogenerare de înaltă eficiență în termoficarea urbană și punerea în aplicare a centralelor pe gaz, de cogenerare de înaltă eficiență în termoficarea urbană.

Reforma vizată:
Creșterea competitivității și decarbonizarea sectorului de încălzire – răcire

Termen de lansare al investiției:
Termenul de lansare al investiției este Q2 din anul 2022. A fost lansat spre consultare publica Ghidul specific.

http://energie.gov.ro/pnrr/

  • Investiția 4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacităţi de stocare a energiei electrice

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Energiei

Buget:
Bugetul total 280 milioane Euro

Beneficiari:
Întreprinderile din piața de producere a bateriilor și a celulelor și panourilor fotovoltaice și din piața de stocare a energiei electrice, Ministerul Energiei

Obiectiv:
Obiectivul investiției este sporirea flexibilității rețelei de energie electrică și contribuția la integrarea capacităților suplimentare de producere a surselor regenerabile de energie.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor susține investiții în întregul lanț valoric al bateriilor (producție – asamblare – reciclare), în întregul lanț valoric al celulelor și a panourilor fotovoltaice (producție – asamblare – reciclare) și finanțarea dezvoltării capacităților de stocare a energiei electrice (baterii).

Reforma vizată:
Creșterea competitivității și decarbonizarea sectorului de încălzire – răcire

Termen estimativ de lansare al investiției:
Termen estimativ de lansare al investiției este Q3 din anul 2022.

  • Investiția 5. Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Energiei

Buget:
Bugetul total 64 milioane Euro

Beneficiari:
Întreprinderile active în sectorul de producție, Ministerul Energiei

Obiectiv:
Obiectivul vizat este creșterea eficienței energetice în industrie, cum ar fi reducerea consumului de energie, dezvoltarea sistemelor de digitalizare a măsurării consumului de energie și creșterea autoconsumului de energie și căldură.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor presupune stimularea eficienței energetice în industrie.

Reforma vizată:
Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism sustenabil de stimulare a eficienței energetice în industrie și de creștere a rezilienței

Termen estimativ de lansare a investiției:
Termen estimativ de lansare a investiției este Q2 din anul 2022.