Finanțări PNRR pentru asigurarea eficienței energetice a operatorilor economici în sectorul industrial

Apel nou destinat investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie pentru operatori economici din sectorul industrial – Ministerul Energiei a publicat pentru consultare publică Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Investiției I.5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial, din cadrul Componentei 6 a PNRR.

Ministerul Energiei a lansat, în consultare publică, documentele pentru Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Investiției I.5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial, din cadrul PNRR.

Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe pagina electronica a Ministerului Energiei. Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi transmise la adresa de e-mail: consultari.dee@energie.gov.ro

Apelul se adresează IMM-urilor și întreprinderilor mari.

Bugetul total estimat: 62.000.000 euro – Ajutorul se acordă pentru cheltuieli efectuate şi nu poate depăşi 1.200.000 euro/întreprindere.

Tipul apelului: competitiv, în limita bugetului alocat

Sesiunea din 31 octombrie 2022

Dată și oră începere depunere de proiecte: 31.10.2022, ora 10:00

Data şi oră închidere depunere de proiecte: 16.12.2022, ora 24:00

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Specific, Schema de ajutor de, precum și Anexele acestora, la adresa: https://energie.gov.ro/2022/10/18/consultare-publica-ghidul-specific-aferent-masurii-de-investitii-i5-asigurarea-eficientei-energetice-in-sectorul-industrial-componenta-c6-energie-din-pnrr/.