Prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru producția de energie din surse regenerabile

Ca urmare a publicării Ordinului Ministerului Energiei nr. 507/24.05.2022, s-a prelungit termenul de depunere al proiectelor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, exceptate de la notificarea ajutorului de stat, până la data de 15.06.2022, ora 17:00.

Ministerul Energiei a anunțat în 24 mai 2022 prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru fonduri din PNNR destinate investițiilor pentru instalarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară.

De la data prezentului Ordin, secțiunea din Ghidul Solicitantului se modifică după cum urmează:

 ”Data lansării cererii de proiecte: 30.03.2022

– Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 31.03.2022

– Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 15.06.2022”