Finanțări PNRR pentru mediul privat – Consultare publică: Ghidul solicitantului pentru îmbunătățirea competențelor digitale

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a publicat în 31 martie 2022, Ghidul solicitantului pentru Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain), cu un buget de 36.000.000 euro, cu finanțare din PNRR.

Programul sprijină formarea și certificarea competențelor digitale avansate de care angajații IMM-urilor pentru a fi competitivi în noua economie.

Ghidul solicitantului se adresează organizațiilor patronale, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial; asociații de întreprinderi, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională; camerele de comerț și industrie, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională.

Valoarea totală maximă nerambursabilă a unui proiect este de 1.000.000 euro. Un solicitant poate depune maximum 2 proiecte.

În perioada de consultare de 30 zile calendaristice de la data publicării, începând 31 martie 2022, părțile interesate pot transmite observații și propuneri pe adresa de e-mail consultare@research.gov.ro.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentul: Ghidul Solicitantului – 31.03.2022.