Finanțări PNRR pentru mediul privat I Lansare Ghid pentru îmbunătățirea competențelor digitale prin perfecționarea/recalificarea angajaților

Șapou: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat apelul destinat sprijinirii IMM-urilor din România pentru recalificarea forței de muncă în domenii tehnice, aferent Componentei 7 Transformarea digitală, Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului, INVESTIȚIA I19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat apelul destinat sprijinirii IMM-urilor din România pentru recalificarea forței de muncă în domenii tehnice. Ghidul solicitantului și anexele aferente au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 21195/05.08.2022.

Ghidul publicat de MCID stabilește condițiile pentru selectarea și finanțarea Autorității pentru Digitalizarea României ca subadministrator al schemei.

Vor fi finanțate activitățile de instruire în tehnologiile emergente, respectiv:

 • Internet of things;
 • Big data;
 • Cloud technologies;
 • Învățarea automată;
 • Inteligența artificială;
 • Automatizarea proceselor robotice;
 • Blockchain;
 • Cyber-Physical Systems;
 • Additive manufacturing.

Bugetul: 36.000.000 euro, din care 34.000.000 euro reprezintă valoarea totală nerambursabilă a ajutorului de minimis.

Numărul minim estimat al întreprinderilor beneficiare este de 2.000.

În cadrul schemei se va acorda sprijin financiar sub forma de grant, lMM-urilor care activează în toate sectoarele din toate regiunile de dezvoltare ale României, în cadrul PNRR, Pilonul II, Componenta 7. Sprijinul financiar pentru IMM-uri va fi acordat doar după ce se va finaliza procesul de selecție a Autorității pentru Digitalizarea României ca subadministrator. IMM-urile vor putea fi sprijinite cel mai devreme începând cu noiembrie 2022, conform calendarului actual anunțat de minister:

 • lansarea apel –> august 2022
 • depunere proiect –> septembrie – octombrie 2022
 • evaluare, selecție și contractare –> octombrie – noiembrie 2022
 • implementare –> noiembrie 2022 – decembrie 2025

În cadrul Componentei C7 Transformare digitală din Planul Național De Redresare și Reziliență, se vor sprijini IMM-urile, prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea competențelor în rândul angajaților, cu aplicabilitate în tehnologiile emergente (enumerate mai sus), printr-o schema de ajutor de minimis, având ca:

 • furnizor – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, denumit în continuare MCID
 • administrator – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale denumit în continuare OIPSI, în calitate de agenție de implementare conform OUG 124/2021 și a acordului de implementare semnat între MCID și ADR-uri prin OIPSI;
 • subadministrator – Autoritatea pentru Digitalizarea României ca persoană juridică delegată de către administrator să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele administratorului, denumită in continuare ADR;
 • beneficiarul finanțării – este reprezentat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) semnatară a contractului de finanțare cu OIPSI și MCID. Până la semnarea contractului de finanțare acesta poartă și denumirea de solicitant.
 • beneficiarul final – întreprinderea, cum este definită mai jos care îndeplinește condițiile ghidului solicitantului, semnatar al contractului de acordare al sprijinului financiar cu ADR.
 • întreprindere – orice IMM (definită potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare)) care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia;

Apelul de proiecte este necompetitiv, cu termen limită de depunere. Proiectul va fi înregistrat pe platforma ADR https://oipsi.gov.ro/pnrr-platforma-adr-oipsi/ până în data de 3 octombrie 2022, ora 17,00 urmând să fie implementat în perioada noiembrie 2022 – decembrie 2025.

Pentru mai multe detalii puteți accesa link-ul: https://oipsi.gov.ro/anunt-privind-lansarea-apelului-pnrr-aferent-operatiunii-d-competente-digitale-capital-uman-si-utilizarea-internetului/.