Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică – Ghid specific în dezbatere publică

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru apelul non-competitiv aferent Investiției 18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică.

Obiectivul general al apelului de proiecte: sprijinirea transformării digitale, creșterea productivității și rezilienței și reducerea erorilor și a timpului de prelucrare a cererilor (cetățenilor) adresate autorităților publice, prin adoptarea de soluții de automatizare a proceselor de lucru robotice (RPA) (automatizarea sarcinilor laborioase, repetitive și bazate pe norme).

Potențiali solicitanți: Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). În funcție de modul de realizare propus pentru această investiție (în corelare cu prevederile acestui document), ADR poate depune proiectul în parteneriat cu o altă instituție publică.

Bugetul total estimate: 21.900.000 euro.

Eventualele observații referitoare la acest ghid pot fi transmise pe adresa de e-mail pnrr@research.gov.ro , până la data de 09.01.2023.

Mai multe detalii:

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5626/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-transformare-digitala-componenta-7