Componenta 9 PNRR: Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – Ghid în dezbatere publică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat spre consultare publică Ghidul specific privind apelul de proiecte pentru Componenta C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Investiția I3. Scheme de Ajutor pentru Sectorul Privat, Măsura 1. Schemă de Minimis și Schemă de Ajutor de Stat în Contextul Digitalizării IMM-urilor, Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate, din PNRR.

Potențialii solicitanți:

Parteneriat format din:

a) Lider

– Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii

– Societăți cooperative

Acestea realizează investiții în active corporale şi/sau necorporale pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale.

b) Partener – întreprindere care activează într-unul din următoarele domenii:

5829 – Activități de editare ale altor produse software;

6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);

6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;

6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 – Activități ale portalurilor web;

6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

Partenerul va fi responsabil de activitățile de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală, privind dezvoltarea de tehnologii avansate aplicabile liderului de proiect.

Valoarea alocată:

a) industrie alimentară, industrie prelucrătoare, construcții: 75.000.000 euro

b) industrie auto, transport și distribuție, servicii adresate populației, turism și alte domenii eligibile: 75.000.000 euro

Perioada de consultare publică: 15.02.2023 – 31.03.2023.

Tipul apelului: competitiv

Tipul de depunere: cu depunere la termen (o singură cerere de finanțare)

Observațiile și sugestiile pot fi trimise pe e-mail la: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro

Mai multe informații regăsiți la adresa: https://mfe.gov.ro/consultare-publica-pnrr-ghidul-aferent-apelului-granturi-pentru-sprijinirea-antreprenorilor-in-dezvoltarea-tehnologiilor-digitale-avansate/