Finanțări PNRR: Ghidul solicitantului pentru cercetătorii din afara României

A fost publicat Ghidul solicitantului pentru „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”, cu un buget total de 168 milioane euro.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a publicat în data de 15 septembrie 2022, Ghidul solicitantului pentru investiția I8 din PNRR, „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”, cu un buget de 168.000.000 euro, cu finanțare din PNRR.

Ghidul solicitantului se adresează persoanelor fizice care activează în domeniul cercetării științifice și sunt peste graniță.

În cazul instrumentului de finanțare I8, suma maximă acordată pentru un proiect – pe o perioadă de maxim 36 de luni – nu poate depăși 7 milioane lei.

Depunerea cererilor de finanțare: 3 octombrie 2022 – 15 noiembrie 2022, ora 16:00

Modalitatea de depunere: electronic, prin intermediul platformei https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele urmând link:

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare .