Dezbatere publică PNRR: Instrument de grant pentru listarea la bursă a întreprinderilor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului aferent Pilonului III. Creștere Inteligentă, Sustenabilă și Favorabilă Incluziunii, Inclusiv Coeziune Economică, Locuri de Muncă, Productivitate, Competitivitate, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, precum și o Piață Internă Funcțională, cu Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM-uri) Puternice, Componenta C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Investiția I3. Scheme de Ajutor pentru Sectorul Privat, Măsura 2. Schemă de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Obiectivul investiției: sprijin pentru accesul pe piața de capital prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru întreprinderile cu sediul social în România care doresc să emită acțiuni, precalificate pentru cotare în conformitate cu condițiile Bursei de Valori București, pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

Perioada de consultare publică: 30 zile calendaristice, începând cu data de 03.01.2023

Observațiile și sugestiile pot fi trimise pe e‑mail la: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro.

Activitățile sprijinite în cadrul investiției/operațiunii:

  • Consultanță juridică
  • Tarife ale instituțiilor pieței
  • Servicii de audit financiar și consultanță fiscală
  • Consultanță și intermediere a ofertei publice sau plasamentului privat
  • Consultanță pentru raportul de sustenabilitate și rating ESG
  • Adaptarea întreprinderii la cerințele guvernanță corporativă, standarde de raportare ESG și relații cu investitorii necesare menținerii pe piața de capital

Potențiali beneficiari: întreprinderi, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, cu sediul social în România, care doresc să emită acțiuni noi conform condițiilor Bursei de Valori București și îndeplinesc condițiile prezentului ghid.

Buget apel: 35.000.000 euro

Tip apel: competitiv

Tipul de depunere: cu depunere continuă până la data de 27.05.2023

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentul următor: Ghidul Specific, de la adresa: https://mfe.gov.ro/pnrr-proiectul-de-ghid-aferent-instrumentului-de-grant-pentru-listarea-la-bursa-a-intreprinderilor-in-consultare-publica/