Știați că – Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru perioada 2021 -2027 este cel mai mare pachet de stimulente din istorie oferit de Uniunea Europeană?

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) pentru perioada 2021 -2027 face parte din cel mai mare pachet de stimulente din istorie oferit prin Comisia Europeană!

Bugetul pe termen lung al Uniunii Europene și NextGenerationEU (NGEU – instrument temporar conceput pentru a stimula redresarea) formează cel mai mare pachet de stimulente finanțat vreodată în Europa. Alocarea a peste 2.000 de miliarde euro este destinată reconstruirii Europei în perioada de după pandemia de COVID-19, obiectivul principal fiind ca Europa să devenă mai ecologică, mai digitală și mai rezilientă.

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al NextGenerationEU, cu împrumuturi și granturi în valoare de 723,8 miliarde euro, disponibile pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor întreprinse de țările UE. Scopul acestui mecanism este sprijinirea investițiilor și reformelor esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea rezilienței economice și sociale a statelor membre UE. La finalul perioadei de investiții, economiile și societățile europene vor fi mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile tranzițiilor verzi și digitale.

Comisia Europeană alocă României 29,2 miliarde de euro prin Planului Național de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 14,2 miliarde de euro reprezentând granturi și 14,9 miliarde de euro – împrumuturi în cadrul Facilității de Redresare și Reziliență.

O imagine de ansamblu asupra alocărilor financiare maxime pentru granturi la nivelul membrilor Uniunii Europene se regăsește în tabelul de mai jos:

ALOCARE GRANTURI:

Nr. Crt. Beneficiar Alocare financiară (miliarde euro)
1 Belgia 5,9
2 Bulgaria 6,3
3 Cehia 7,1
4 Danemarca 1,6
5 Germania 25,6
6 Estonia 1
7 Irlanda 1
8 Grecia 17,8
9 Spania 69,5
10 Franța 39,4
11 Croația 6,3
12 Italia 68,9
13 Cipru 1
14 Letonia 2
15 Lituania 2,2
16 Luxemburg 0,1
17 Ungaria 7,2
18 Malta 0,3
19 Olanda 6
20 Austria 3,5
21 Polonia 23,9
22 Portugalia 13,9
23 România 14,2
24 Slovenia 1,8
25 Slovacia 6,3
26 Finlanda 2,1
27 Suedia 3,3
TOTAL 338,2

Surse informații:

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro#introducere

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-ro

https://mfe.gov.ro/pnrr/