Prezentare Regiunea Centru

Regiunea Centru este asezata in zona centrala a Romaniei, in interiorul marii curburi a Muntilor Carpati, pe cursurile superioare si mijlocii ale Muresului si Oltului, fiind strabatuta de meridianul 25◦ longitudine estica si paralela 46◦ latitudine nordica. Cu o suprafata de 34 100 kmp, reprezentand 14,3 % din teritoriul Romaniei, Regiunea Centru ocupa pozitia a 5-a intre cele 8 regiuni de dezvoltare. Prin pozitia sa geografica, realizeaza conexiuni cu 6 din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, inregistrandu-se distante aproximativ egale din zona ei centrala pana la punctele de trecere a frontierelor.

Lipsit de campii propriu-zise, relieful Regiunii Centru cuprinde parti insemnate din cele trei ramuri ale Carpatilor Romanesti (aproape jumatate din suprafata regiunii), zona colinara a Podisului Transilvaniei si zona depresionara de contact intre zona colinara si cea montana.

Reteaua hidrografica este bogata, fiind formata din cursurile superioare si mijlocii ale Muresului si Oltului si din afluentii acestora. Lacurile naturale sunt diverse ca geneza, cele mai cunoscute fiind lacurile glaciare din Muntii Fagaras, lacul vulcanic Sf Ana din Muntii Harghita si Lacul Rosu, lac format prin bararea naturala a cursului raului Bicaz, Lacul Ursu. Cele mai importante lacuri antropice sunt cele de baraj de pe raurile Olt si Sebes, lacurile sarate din fostele ocne de sare de la Ocna Sibiului , iazurile piscicole din Campia Transilvaniei.

Clima din Regiunea Centru este temperat-continentala, variind in functie de altitudine. In depresiunile intramontane din partea de est a regiunii se inregistreaza frecvent inversiuni de temperatura, aerul rece putand stationa aici perioade indelungate.

Vegetatia naturala este variata, prezentand o etajare altitudinala. In Campia colinara a Transilvaniei vegetatia caracteristica este cea de silvostepa.

Resursele naturale sunt diverse si includ importante rezerve de gaze naturale, sare, metale neferoase, materiale de constructii (bazalt, andezit, marmura, travertin), mici depozite de carbune inferior si numeroase izvoare de apa minerala. In afara resurselor subsolului, Regiunea Centru dispune de un remarcabil potential hidroenergetic si de un valoros potential forestier (padurile si suprafetele impadurite ocupa aproximativ o treime din suprafata regiunii ).

Numarul populatiei Regiunii Centru, la inceputul anului 2016, era de 2,342 milioane locuitori, densitatea populatiei fiind de 69 loc./ kmp. Prin ponderea populatiei urbane, de 57,6 %, Regiunea Centru se numara printre cele mai urbanizate regiuni ale Romaniei, dupa Regiunea Bucuresti-Ilfov si Regiunea Vest. Majoritatea oraselor au un numar mai mic de 20 000 locuitori, un singur oras – Brasovul – are populatia de peste 200 000 locuitori, iar doua – Sibiul si Targu Mures – au intre 100 000 si 200 000 locuitori. Populatia Regiunii Centru se caracterizeaza printr-o mare diversitate etnica, lingvistica si religioasa. Romanii formeaza 65,3% din totalul populatiei regiunii, maghiarii 29,9%, romii 4%, germanii 0,6%.

Economia Regiunii Centru are o structura echilibrata, cu un o pondere inca importanta a industriei si un sector tertiar in dezvoltare rapida. In anul 2014, Produsul Intern Brut/ locuitor in Regiunea Centru, exprimat la Paritatea de Cumparare Standard (unitate de valuta conventionala care exclude influenta diferentelor de pret dintre tari), era de 14200 euro (reprezentând 26% din media Uniunii Europene și 96% din media națională).

Profilul industrial al regiunii este dat de industriile de constructii de masini , prelucrarea metalelor, chimica, farmaceutica, materialelor de constructii, lemnului, extractiva, textila si alimentara. Specificul industrial este mai pronuntat in judetele Brasov si Sibiu, judete cu importante traditii industriale. Industria contribuie in proportie de 35,3% la crearea VAB regionale.

Agricultura constituie până în zilele noastre principala ocupație și sursă de venit a locuitorilor din mediul rural. Orientată spre satisfacerea cererii interne, agricultura beneficiază de un potențial natural important și diversificat. Cu toate acestea, sectorul agricol se află încă la începutul unui lung și dificil proces de modernizare și restructurare, menit să conducă la eficientizare și la valorificarea mai bună a importantului potențial agricol al regiunii. Deși ponderea populației ocupate în agricultură rămâne ridicată (30,2%), contribuția acestei ramuri la valoarea adăugată brută a fost în anul 2013 de numai 6,2%. In anul 2013, Regiunea Centru ocupa locul 1 la nivel naţional in ceea ce priveste efectivele de ovine, cultivarea sfeclei de zahăr, cartofului, hameiului, furaje verzi şi a cânepei şi inului pentru fibre textile si locul 3 la efectivele de bovine şi la cultivarea secarei.

Sectorul serviciilor are o contributie importanta la formarea P.I.B., avand o dezvoltare semnificativa in ultimii ani. Domeniile care au înregistrat cele mai mari creşteri sunt transporturile (în special transporturile rutiere si cele aeriene), telecomunicațiile, sectorul financiar-bancar si de asigurări. Reteaua rutiera masura, la sfarsitul anului 2015, 11 356 km, din care 5060 km sunt drumuri modernizate, iar cea de cale ferata avea o lungime totala de 1329 km. Atat infrastructura de transport rutier cat si cea de transport feroviar necesita lucrari ample de reabilitare si modernizare.

Turismul este unul din cele mai dinamice sectoare economice, care insa nu a atins nivelul de dezvoltare cerut de importantul potential turistic al regiunii. Incepând cu anul 2010, Regiunea Centru ocupă prima poziţie în ce privește numărul de turiști atrași și numărul de înnoptări. In anul 2015, 23,6% din sosirile înregistrate în România au fost înregistrate pe teritoriul Regiunii Centru Principalele forme de turism practicate in Regiunea Centru sunt turismul montan, turismul balnear, turismul cultural si agroturismul.