Realizarea de parteneriate la nivelul regiunii precum si cu institutii din alte regiuni din Romania sau Europa reprezinta o conditie importanta a dezvoltarii unei regiuni. ADR CENTRU are un rol important si participa in mod activ la facilitarea schimbului de bune practici, transfer de experinta si know-how in interiorul si in afara regiunii prin intermediul proiectelor pe care le-a realizat si pe care si le propune in viitor.

E-MOB “Integrated actions towards enhanced e-mobility in European regions” (”Acțiuni integrate pentru creşterea e-Mobilităţii în Regiunile din Europa”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a implementat în perioada  august 2019 –  31 iulie 2023  proiectul EMOB  – „Integrated actions towards enhanced e-mobility in European regions” („Acțiuni integrate pentru creșterea e-Mobilității în Regiunile din Europa”), o inițiativă ambițioasă ce a avut ca scop îmbunătățirea politicilor locale și regionale dedicate dezvoltării mobilității electrice. Proiectul EMOB a […]

InnovaSPA – ”Innovative health solutions for thermal spa regions”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a implementat în perioada Iunie 2018 –  Noiembrie 2022, proiectul InnovaSPA – ”Innovative health solutions for thermal spa regions”, în traducere: ”InnovaSPA – Soluții medicale inovatoare pentru regiunile cu stațiuni balneare”. Finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg Europe 2014-2020 Axa prioritară 1 […]

Proiect CRE:HUB

CRE:HUB – ”Policies for cultural CREative industries: the HUB for innovative regional development (”Politici pentru Industriile Culturale și Creative: Elementul central al dezvoltării regionale bazată pe inovare”) Proiectul fost finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg Europe – Axa prioritară 2 – Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii și a […]

BIO4ECO -” Sustainable regional bioenergy policies: a game changer”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a implementat, în perioada 1 aprilie 2016 – 30 septembrie 2020, proiectul PGI01518 BIO4ECO – ”Sustainable regional bioenergy policies: a game changer”, o inițiativă de cooperare internațională între zece organizații europene, ce a avut în vedere îmbunătățirea proceselor de elaborare și implementare a politicilor regionale și naționale, în contextul tranziției […]

RAMSAT PGI06218 – “Revitalizing Remote And Mountainous areas through Sustainable Alternative Tourism”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a implementat în perioada august 2019 – iulie 2023, proiectul RAMSAT PGI06218 – “Revitalizing Remote And Mountainous areas through Sustainable Alternative Tourism”, în traducere ”Revitalizarea zonelor defavorizate și a zonelor montane prin turism alternativ durabil”. Proiectul RAMSAT a fost finanțat de Comisia Europeană, prin intermediul Programului Interreg Europe 2014-2020. Obiectivul […]

COLOR CIRCLE – ”COnnecting and empowering LOcal authorities with Research capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy”

Pornind de la ideea că dezvoltarea unor măsuri integrate privind economia circulară se poate face numai prin implicarea tuturor factorilor relevanți de la nivel local și regional, în perioada august 2019- iulie 2022 Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a implementat proiectul COLOR CIRCLE – ”COnnecting and empowering LOcal authorities with Research capacities to unlock the […]

”Beyond EDP” – “Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery process”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a implementat la nivelul Regiunii Centru proiectul ,,Beyond EDP” – “Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery process, în traducere: ”Îmbunătățirea eficacității RIS3 prin managementul procesului de descoperire antreprenorială -EDP”, finanțat în cadrul programului de cooperare interregională al Comisiei Europene – Interreg Europe 2014-2020, Axa prioritară […]

CURSURI DE ANTREPRENORIAT ŞI FINANŢARE PRIN PROIECTUL ”STARTUP HUB CENTRU”

În perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în parteneriat cu SC DAD Expertise SRL a implementat proiectul ”StartUP Hub Centru” finanţat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, linia de finanțare Romania Start Up Plus. Prin proiect s-a asigurat instruirea antreprenorială pentru minim 300 de persoane din Regiunea […]

CHESTNUT – ”CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport”

În perioada decembrie 2016 –mai 2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a implementat la nivelul Regiunii Centru proiectul CHESTNUT – ”CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport”, în traducere: ”CHESTNUT – Elaborarea CompreHensivă a Planurilor Strategice pentru Transport Urban Durabil”.  Acest proiect a fost finanțat în cadrul primului apel al Programului Transnațional Dunărea […]

FORESDA – ”Forest-based cross-sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube region”

În perioada ianuarie 2017 – iunie 2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru s-a implicat activ în implementarea la nivelul Regiunii Centru a proiectul FORESDA – ”Forest-based cross-sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube region”, în traducere: ”FORESDA – Promovarea competitivității și inovării lanțurilor valorice trans-sectoriale forestiere în Regiunea Dunării”. Acest proiect a […]