ADR Centru participă la workshop-ul internațional ”Importanța pădurilor în cadrul programelor și strategiilor din domeniul bioeconomiei”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, participă alături de partenerii proiectului de cooperare interregională BIO4ECO la workshop-ul ”Importanța pădurilor în cadrul programelor și strategiilor din domeniul bioeconomiei”, organizat la Bansko în Bulgaria. Workshop-ul este găzduit de Ministerul Agriculturii și Alimentației din Bulgaria, prin intermediul Agenției Executive a Pădurilor și se va desfășura în perioada 8-10 noiembrie 2016.
Principalul subiect al discuțiilor din cadrul workshop-ului va fi potențialul de valorificare al biomasei pentru producția de energie și importanța pădurilor în tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon. Participanții la eveniment vor avea posibilitatea de a învăța din exemplele împărtășite de regiunile partenere din Spania, Slovenia, Finlanda și Letonia și vor participa la vizite de studiu în cadrul cărora partenerii din Bulgaria vor prezenta câteva proiecte de succes cu privire la valorificarea biomasei forestiere.
Cele opt regiuni Europene reprezentate în cadrul proiectului BIO4ECO, printre care se numără și Regiunea Centru, participă la aceste acțiuni în scopul îmbunătățirii sustenabilității politicilor regionale din domeniul bioenergiei. Îmbunătățirea și aplicarea politicilor din acest domeniu va conduce la reducerea dependenței de combustibili fosili și la promovarea utilizării materiilor prime naturale ca sursă de energie sau ca fundament pentru crearea de noi produse și procese.
Proiectul BIO4ECO este finanțat în cadrul programului Interreg Europe și va fi implementat pe parcursul a 54 de luni, în perioada 1 Aprilie 2016 – 30 Septembrie 2020. Prin participarea la acest proiect, cele 10 organizații partere, coordonate de către Centrul de Științe Forestiere Catalonia din Spania își propun să îmbunătățească procesele de elaborare și implementare a politicilor regionale și naționale, în contextul tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, creșterii utilizării surselor regenerabile (în special a biomasei forestiere și agricole) și a eficienței energetice a clădirilor.
Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute accesând pagina de prezentare BIO4ECO găzduită pe portalul programului Interreg Europe, la adresa: www.interregeurope.eu/bio4eco/