Al Saptelea Program Cadru al Comisiei Europene (PC7)- Ghid strategic pentru utilizarea si diseminarea rezultatelor proiectelor de cercetare PC 7 la nivelul IMM-urilor

Ghidul pe care il supunem atentiei dumneavoastra, in cadrul acestui material, a fost realizat ca parte a activitatilor de Coordonare si Sprijin aferente proiectului “USEandDIFFUSE – Support of dissemination and exploitation of results obtained in research projects realized with the participation of the SME sector”, finantat de Comisia Europeana prin intermediul Programului Cadru 7 – Schema de finantare “Research for the Benefit of SMEs”.

Scopul acestui Ghid este de a furniza IMM-urilor, Universitatilor, si Centrelor de cercetare, un set de sfaturi utile privind metodele de maximizare a impactului proiectelor de Cercetare si Dezvoltare, la nivelul IMM-urilor, asigurand faptul ca aceste rezultate sunt diseminate, cunoscute si utilizate efectiv in practica economica.

Continutul acestui ghid reflecta rezultatele unei analize efectuate in anul 2008, asupra proiectelor de Cercetare si Dezvoltare desfasurate in domeniul sanatatii si TIC.

Varianta electronica a „Ghidului strategic pentru utilizarea si diseminarea rezultatelor proiectelor de cercetare PC 7 la nivelul IMM-urilor” poate fi accesata in cadrul paginii de internet a Comisiei Euorpene, la adresa http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/use_diffuse.pdf sau pe pagina de internet a proiectului „USEandDIFFUSE”, la adresa http://www.useanddiffuse.eu

Informatii suplimentare privind Programul Cadru 7 si modul in care acesta sustine cercetarea si inovarea pot fi obtinute accesand portalul de internet CORDIS al Comisiei Europene, la adresa http://cordis.europa.eu/. Programele de finantare active ale PC7 sunt anuntate lunar in cadrul Catalogului Surselor de Finantare editat de ADR Centru.

Documente

FP7