Al Saptelea Program Cadru al Comisiei Europene (PC7) – Un nou apel pentru depunere de proiecte in cadrul componentei „Oameni” – Programul Marie Curie: Parteneriat industrie – mediu academic

Al Saptelea Program Cadru pentru cercetare si dezvoltare tehnologica, reprezinta principalul instrument de finantare a cercetarii al Uniunii Europene, pentru perioada 2007- 2013. PC7 urmeaza in mod natural programului anterior, PC6, si este rezultatul mai multor ani de consultare cu comunitatea din domeniul cercetarii, atat din sectorul public cat si din cel privat, cu participanti din domeniul economic si cu factori de decizie politica din Europa. Astfel, beneficiind de experienta acumulata in anterioarele perioade de programare, PC7 a devenit un program mai extins, mai cuprinzator, dar in acelasi timp mai flexibil, detinand un set de proceduri simplificate.

Prin intermediul acestui program Comisia Europeana urmareste atingerea a doua obiective majore ce constau in imbunatatirea bazei stiintifice si tehnologice a industriei europene si incurajarea competitivitatii Europei la nivel international, promovand in acelasi timp cercetarea in sprijinul politicilor UE.

Structura PC7 este formata din cinci ramuri principale: Cooperare, Idei, Oameni, Capacitati si Cercetare nucleara, fiecare dintre aceste ramuri finantand activitati specifice de cercetare cu caracter uni, pluri sau trans sectorial.

In cadrul componentei „Oameni”, Comisia Europeana a lansat, de curand, apelul pentru depunere de proiecte Marie Curie – „Industry-Academia Partnerships and Pathways” (FP7-PEOPLE-2011-IAPP).

Programul isi propune sa dezvolte cooperarea intre industrie si mediul stiintific prin formare profesionala, dezvoltarea carierei si schimburi de cunostinte. In cadrul acestui apel sunt vizate intreprinderile mici si mijlocii, companiile ce se dezvolta pe baze competitive, incubatoare, start-up – uri si spin-off – uri, societati cu capital de risc, etc.

Activitatile proiectului trebuie sa vizeze:
a) schimburi de cunostinte intre sectorul industrial si cel stiintific prin detasarea de personal;
b) activitati comune, organizarea de seminarii si conferinte;
c) angajarea de cercetatori cu experienta, altii decat cei ai consortiului;

Bugetul apelului este de 80 milioane EUR, si va fi alocat pentru proiecte ce pot avea o durata intre 3 si 4 ani. Termenul limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este 7 decembrie 2010.

Mai multe informatii desprea apelul FP7-PEOPLE-2011-IAPP, pot fi obtinute la: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=314 .

Informatii detaliate privind Programul Cadru 7 pot fi obtinute accesand portalul de internet CORDIS al Comisiei Europene, la adresa http://cordis.europa.eu, programele de finantare active ale PC7 fiind de asemenea anuntate in cadrul Catalogului Surselor de Finantare editat lunar de ADR Centru.

Documente

FP7 - IAAP