Al Saptelea Program Cadru al Comisiei Europene (PC7)

Al Saptelea Program Cadru pentru cercetare si dezvoltare tehnologica reprezinta principalul instrument de finantare a cercetarii, al Uniunii Europene, pentru perioada 2007- 2013. PC7 urmeaza in mod natural programului anterior, PC6, si este rezultatul a ani de consultare cu comunitatea din domeniul cercetarii, atat din sectorul public cat si din cel privat, cu participanti din domeniul economic si cu factori de decizie politica din Europa. Astfel, beneficiind de experienta acumulata in anterioarele perioade de programare, PC7 a devenit un program mai extins, mai cuprinzator, dar in acelasi timp mai flexibil, detinand un set de proceduri simplificate.

Prin intermediul acestui program Comisia Europeana urmareste atingerea a doua obiective majore ce constau in: imbunatatirea bazei stiintifice si tehnologice a industriei europene si incurajarea competitivitatii Europei la nivel international, promovand in acelasi timp cercetarea in sprijinul politicilor UE.

Structura PC7 este formata din cinci ramuri principale: Cooperare, Idei, Oameni, Capacitati si Cercetare nucleara, fiecareia dintre aceste dimensiuni urmand a-i fi dedicat cate un material informativ, ce va fi inclus in Newsletter-ul lunar al proiectului BISNET Transilvania. Obiectul acestui material este reprezentat de programul Coopearare.

Programul Cooperare este elementul central al PC7, reprezentand doua treimi din bugetul total. Acesta stimuleaza cercetarea colaborativa in intreaga Europa si in alte tari partenere, prin proiecte ale consortiilor transnationale din industrie si mediul academic. Cercetarea va fi realizata in zece domenii tematice:

  • sanatate
  • alimentatie, agricultura, pescuit si biotehnologie;
  • informatica si tehnologii de comunicare;
  • nanostiinte, nanotehnologii, materiale si noi tehnologii de productie;
  • energie;
  • mediu (inclusiv schimbari climaterice);
  • transport (inclusiv aeronautica);
  • stiinte socio-economice si umaniste;
  • spatiu;
  • securitate.

Cu o alocare de 32.413 millioane Euro, programul Cooperare va sprijini realizarea de proiecte transnationale de cercetare, sustinand totodata cooperarea dintre universitati, industrie, centrele de cercetare si autoritatile publice din Europa si dincolo de granitele acesteia.

Proiectele de cercetare vor aborda cel putin una dintre cele 10 teme ale programului, acestea reflectand cele mai importante domenii ale cunoasterii si tehnologiei in care Europa are nevoie de excelenta in cercetare.

Setul complet de informatii privind PC7, poate fi gasit pe pagina de internet a serviciului de informare CORDIS la adresa www.cordis.europa.eu , programele de finantare active ale PC7 fiind de asemenea anuntate in cadrul Catalogului Surselor de Finantare editat lunar de ADR Centru.

Documente

Document PDF FP7