Bani Europeni pentru IMM-uri

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” anunta lansarea in luna iulie a Operatiunii 1.1.1: „Sprijin financiar in valoare de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii”, din cadrul Axei Prioritare 1 – Un sistem de productie inovativ si eco-eficient – Domeniul major de interventie 1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata, in special a IMM-urilor.

Obiectivele programului

 • valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know-how;
 • inovarea proceselor de productie si a produselor;
 • adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management (de calitate, de mediu etc.);
 • accesul pe noi piete;
 • promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale.

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili sunt operatorii economici inregistrati legal in Romania care corespund definitiei intreprinderilor mici si mijlocii, infiintati in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si isi desfasoara activitatea in Romania.

Valoarea finantarii

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil este de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile, si pana la valoarea de 1.075.000 de lei pe proiect. Prefinantarea poate atinge pragul de 35 % din valoarea ajutorului financiar acordat.

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru achizitia de teren (eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);
 • Cheltuieli pentru cladiri si instalatii aferente constructiilor (in limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) precum: achizitie cladiri, cu exceptia leasing-ului imobiliar, constructie si modernizare cladiri, inclusiv instalatii aferente constructiilor (la interior).
 • Cheltuieli pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizari corporale) precum: achizitia de instalatii si echipamente – cu exceptia leasing-ului, achizitia – cu exceptia leasing-ului – de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru si legate de ciclul de productie (doar pentru codurile CAEN F – Constructii si B – Industria extractiva – produse neenergetice).
 • Cheltuieli pentru achizitia de imobilizari necorporale – cu exceptia leasing-ului precum: aplicatii informatice strict legate de proiect, brevete, licente si know-how, solutii tehnice nebrevetate, incluzand software pentru procesul de productie si cerintele manageriale ale intreprinderii.
 • Cheltuieli privind achizitia de servicii de consultanta:
 • Instruire specializata pentru personalul operativ (in cazul achizitiilor de tehnologie/ echipamente/ software) – valoarea cumulata a ultimelor doua categorii de cheltuieli nu trebue sa depasesca 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este de cel mult 2 ani de la data semnarii contractului de finantare.

Apelul de proiecte cu depunere continua va fi lansat oficial in luna iulie 2010 si va fi inchis la depasirea de doua ori a bugetului alocat, raportat la proiectele inscrise, sau, daca aceasta conditie nu este indeplinita, la trecerea a trei luni de la deschiderea inregistrarii online.

Setul complet de informatii privind aceasta operatiune poate fi consultat accesand pagina de internet a Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” la adresa: http://amposcce.minind.ro/.