BIO4ECO: Utilizarea biomasei în producția de energie și evoluția politicilor din domeniul producției energiei verzi la nivel regional, național și european

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de partener al proiectului BIO4ECO, vă invită să consultați o analiză a situației privind resursele de biomasă din regiune precum și a politicilor din domeniul producției de energie din surse regenerabile de la nivel regional, național și european.

Această analiză este documentul care va sta la baza elaborării planului de acțiune propus pentru îmbunătățirea instrumentului politic abordat prin proiect (POR 2014-2020, AP 3, P.I. 3.1).

Pentru alte informații legate de proiectul BIO4ECO precum și documentele elaborate în cadrul acestui proiect vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate:

Dumitrița Burduf, dumitrița.burduf@adrcentru.ro, tel. 0358401276, interior 464.
Gabriela Țârău, gabriela.tarau@adrcentru.ro, tel. 0358401276, interior 466.