”Califica-te pentru viitorul tau!”

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a implementat in perioada mai 2014 – decembrie 2015 proiectul „Califica-te pentru viitorul tau!”, finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Implementarea proiectului „Califica-te pentru viitorul tau!” a fost realizata de un consortiu format din 5 organizatii partenere din 3 regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Bucuresti-Ilfov, Centru si Nord-Vest, coordonate in calitate de Partener Lider de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov.

Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea capitalului uman si imbunatatirea calitatii fortei de munca din regiunile Bucuresti-Ilfov, Centru si Nord-Vest, prin dezvoltarea si implementarea unor activitati de consiliere orientare si formare profesionala continua in meseriile de: comerciant – vanzator marfuri alimentare; bucatar; ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie; patiser; lucrator in comert; camerista.

Grupul tinta al proiectului a fost format din 720 de angajati, in special persoane necalificate sau cu un nivel scazut de calificare, din cele 3 regiuni de implementare ale proiectului: Bucuresti-Ilfov, Centru si Nord-Vest.

Avand in vedere gradul tot mai mare de atractivitate turistica a judetului Alba si in special a zonelor Alba Iulia si Muntii Apuseni, ADR Centru a decis sa foloseasca oportunitatea oferita de acest proiect pentru a imbunatati nivelul calitatii serviciilor de alimentatie publica oferite in aceste zone. Acest obiectiv a fost pus in practica prin desfasurarea de activitati de orientare, consiliere si formare profesionala, fiind vizate meseriile de ospatar si patiser.

Depasind tinta asumata initial de 75 de beneficiari, ADR Centru a implicat in activitatile de consiliere si formare profesionala 79 de angajati din judetul Alba. Beneficiarii proiectului au parcurs cele doua programe de formare profesionala, in meseriile de patiser si ospatar, in perioada aprilie – septembrie 2015, finalizandu-le prin sustinerea examenelor de absolvire in cadrul carora si-au demonstrat cunostintele si competentele dobandite la cursuri. Toti cei 79 de participanti la programele de formare profesionala au promovat examenele de absolvire, obtinand certificate de calificare recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale.

Bugetul total al proiectului a fost de 3.718.283,11 lei cu o finantare nerambursabila din partea AMPOSDRU de 97,90%. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a avut la dispozitie pentru implementarea activitatilor proiectului un buget de 390.889.61 Lei.

Pentru mai multe informatii despre proiect va invitam sa ne contactati:
Persoana de contact: Laurentiu David
Email: laurentiu.david@adrcentru

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara: 2. „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie: 2.3. „Acces si participare la FPC”
Titlul proiectului: „Califica-te pentru viitorul tau!”
Contract: POSDRU/164/2.3/S/138740