Chestionar privind utilizarea documentelor electronice în transportul de mărfuri

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin biroul Enterprise Europe Network, vă invită să participați la consultarea cu tema „SME Panel on Electronic transport Documents”, lansată de Comisia Europeană.

Consultarea a fost lansată în contextul în care Comisia Europeană analizează posibilitățile de valorificare a potențialului digitalizării documentelor de transport pentru toate tipurile de transport de marfă. Digitalizarea poate îmbunătăți în mod considerabil eficacitatea, fiabilitatea și rentabilitatea sectoarelor transportului și logisticii. Utilizarea documentelor electronice în locul celor pe suport de hârtie ar putea aduce, în mod special, beneficii importante în sensul simplificării procedurilor administrative și al reducerii costurilor. Cu toate acestea, majoritatea documentelor utilizate în transportul de mărfuri sunt emise, transmise și arhivate încă în format tipărit.

Consultarea publică își propune să colecteze opiniile IMM-urilor cu privire la următoarele aspecte:
• dacă și în ce măsură IMM-urile utilizează documente electronice de transport,
• dacă există beneficii pe care IMM-urile le-ar putea obține din utilizarea documentelor electronice de transport,
• dacă nu utilizează documente electronice, care sunt motivele pentru aceasta,
• ce ar putea face Comisia pentru a facilita utilizarea de către IMM-uri a documentelor de transport electronice.

Întreprinderile interesate să își facă cunoscută opinia cu privire la aspectele menționate mai sus sunt invitate să participe la această consultare completând chestionarul disponibil aici. Termenul limită pentru completarea chestionarului este 16 IANUARIE 2018.

Pentru informații suplimentare privind această consultare sau serviciile oferite de biroul EEN din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională, vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate: Dumitrița Burduf, dumitrita.burduf@adrcentru.ro, tel. 0358401276, interior 464.