Comisia Europeană adoptă un nou pachet de ajutor pentru IMM-uri

Comisia Europeană a adoptat recent o serie de inițiative pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Uniunea Europeană să facă față contextului economic actual. Acestea se regăsesc în Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliul, Comitetul European Economic și Social și Comitetul Regiunilor din 12 septembrie 2023 referitoare la Fișa informativă privind pachetul de ajutor pentru IMM-uri.

Cele 24 de milioane de IMM-uri europene, reprezentând 99% din întreprinderile din Uniunea Europeană, oferă două treimi din locurile de muncă din sectorul privat și contribuie semnificativ la economiile locale (42% dintre IMM-uri fiind situate într-un oraș mic sau localitate rurală). IMM-urile reprezintă și un teren fertil pentru inovare, diversitate și egalitate în Europa. IMM-urile sunt esențiale pentru tranzițiile ecologice și digitale ale Europei și pentru prosperitatea sa pe termen lung. În același timp, IMM-urile continuă să se confrunte cu imprevizibilitatea și volatilitatea ca urmare a mai multor crize din ultimii ani.

Comunicarea privind acordarea ajutorului pentru IMM-uri adoptată de Comisie a propus noi măsuri pentru a acorda ajutor pe termen scurt IMM-urilor, dar și pentru a stimula competitivitatea pe termen lung a IMM-urilor și pentru a consolida echitatea în mediul de afaceri pe piața unică.

Principala măsură adoptată este noul Regulament privind combaterea întârzierii plăților în tranzacțiile comerciale, care este dedicat combaterii întârzierilor la plată și a practicilor neloiale.

În plus, Comisia a anunțat crearea sistemului fiscal de la sediul central pentru IMM-uri, care le va permite acestora să interacționeze cu o singură administrație fiscală atunci când au operațiuni transfrontaliere.

În plus, pachetul de ajutor pentru IMM-uri propune mai multe măsuri nelegislative pentru sprijinirea IMM-urilor și pentru a asigura valorificarea întregului potențial economic al acestora, prin:

  • Îmbunătățirea mediului actual de reglementare pentru IMM-uri
  • Simplificarea procedurilor administrative și a cerințelor de raportare pentru IMM-uri
  • Sporirea investițiilor disponibile pentru IMM-uri
  • Permiterea dezvoltării forței de muncă calificată pentru IMM-uri
  • Sprijinirea creșterii IMM-urilor

Informații detaliate privind acest pachet de măsuri pentru IMM-uri se găsesc în documentul de mai jos ( SME Relief Package_CE.pdf ) ce reprezintă Comunicarea Comisiei Europene din 12 septembrie 2023 referitoare la Fișa informativă privind pachetul de ajutor pentru IMM-uri.

De asemenea, fișe informative, întrebări și răspunsuri privind pachetul de ajutor pentru IMM-uri, reglementarea plăților întârziate, sistemul fiscal al sediului central pentru IMM-uri, precum și alte comunicări, regulamente, directive, și rapoarte ale Comisiei Europene pot fi accesate prin linkul: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4409

Biroul Enterprise Europe Network din cadul ADR Centru oferă companiilor informații și sprijin personalizat pentru a avea acces la oportunitățile pe care le oferă Piața Unică Europeană: acces la finanțare, găsirea de parteneri de afaceri, informații utile care să faciliteze accesul companiilor la noi piețe, creșterea capacității de a dezvolta afaceri mai sustenabile, digitale și reziliente.

Ne puteți contacta la: office@adrcentru.ro, dumitrița.burduf@adrcentru.ro , tel 0358818616, interior 452, 483, peroane de contact: Dumitrița Burduf, Daniela Breazu

Ma multe informații despre noi găsți aici: https://een-transilvania.ro/

SME Relief Package_CE