Conferință internațională și schimburi de experiență în Regiunea Centru pentru îmbunătățirea politicilor în domeniul bioenergiei

În perioada 7-8 iunie 2022, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat în Viscri, județul Brașov, o conferință internațională și o vizită de studiu având ca temă „Tranziția către comunități verzi – oportunități de finanțare si instrumente politice. Impactul COVID asupra comunităților”. Evenimentul a reunit aproape 50 de participanți din Regiunea Centru și din țările europene partenere ale proiectului BIO4ECO, și a avut ca scop să prezinte soluții și exemple de bune practici privind utilizarea biomasei forestiere, managementul durabil al pădurlor, să discute despre provocările comunităților în tranziția către neutralitatea climatică, în special în contextul Covid-19 și soluțiile  pe care fiecare din regiunile participate le-au adoptat. 

Evenimentul a fost organizat în contextul proiectului BIO4ECO “Sustainable regional bioenergy policies: a game changer, un proiect interregional care își propune să îmbunătățească instrumentele politice din domeniul utilizării biomasei lemnoase, valorificarea sustenabilă a produselor forestiere și creșterea eficienței energetice în comunitățile din mai multe regiuni europene, asigurând astfel, premisele transferului de cunoștințe și bune practici între organizațiile din Franța, Spania, Slovenia, Letonia, Finlanda și România.

”Acest workshop reprezintă a treia întâlnire interregională a proiectului și s-a concretizat prin dezbaterea celor mai bune soluții pentru sprijinirea tranziției către comunități verzi și identificarea soluțiilor de redresare după criza COVID-19. În contextul acestor activități sunt avute în vedere îmbunătățiri ale politicilor în regiunile partenere BIO4ECO. Îmbunătățirea instrumentelor de politică abordate de proiectul BIO4ECO vor contribui la obiectivele de reducere a emisiilor de carbon, deoarece experiența în abordarea provocării și limitării pandemiei ar putea juca o importanță semnificativă pentru pregătirea orientărilor forestiere pentru următorii ani. De exemplu, în Regiunea Centru, instrumentul de politică abordat este Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027. Schimbul de experiențe ce a avut loc la Viscri a venit cu soluții pentru managementul durabil al pădurilor, stimularea antreprenoriatului și a ocupării forței de muncă prin valorificarea durabilă a pădurilor, promovarea utilizării multiple a pădurilor și a biodiversității, dar și energie regenerabilă din resurse forestiere. Cele mai bune soluții oferite de partenerii proiectului în timpul acestor activități le vom disemina, pentru a putea fi transferate de către reprezentanții comunităților din Regiunea Centru” a declarat Simion Crețu director general ADR Centru.

Pe parcursul întregii zile de 7 iunie 2022 alocată conferinței ce s-a desfășurat în Viscri, temele principale de discuție s-au axat pe prezentarea modelelor de comunități sustenabile, a modului în care resursele și potențialul forestier sunt valorificate pentru a contribui la îmbunătățirea vieții comunităților, surse de finanțate pentru comunitățile care doresc să investească în dezvoltarea durabilă. Această întâlnire a fost totodată și un prilej de interacțiune a reprezentanților autorităților publice locale din regiune și ale organizațiilor ce activează în domeniul mediului cu parteneri din Franța, Spania, Slovenia, Letonia și Finlanda.  În cadrul sesiunii de focus group aceștia au prezentat provocările și bunele practici din regiunile lor, legate de valorificarea biomasei forestiere în scop energetic, criza COVID-19 și efectele ei asupra consumului de biomasă, lecții învățate etc. În 8 iunie 2022, invitații străini continuă discuțiile cu reprezentanții Universității Transilvania din Brașov și Serviciul Silvic Șinca Veche în cadrul vizitei în Pădurea Șinca, obiectiv natural de patrimoniu UNESCO.

Proiectul „BIO4ECO – Politici regionale durabile în domeniul bioenergiei, o schimbare de joc” este o inițiativă interregională care urmărește îmbunătățirea politicilor regionale care abordează tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, cu accent pe utilizarea energiei regenerabile, eficiența energetică a clădirilor și biomasa forestieră și agricolă. Început în aprilie 2016, proiectul a facilitat pe parcursul implementării sale, cooperarea, schimbul de bune practici și integrarea lecțiilor învățate în instrumentele de politică din aceste regiuni între nouă parteneri de proiect din Catalonia, Franța, Italia, Letonia, Finlanda, Bulgaria, Slovenia și România.

Rezultatele obținute în cadrul proiectului au fost prezentate de responsabilul de politici Interreg Europe în cadrul unei conferinței organizată online din cauza restricției COVID-19, și au inclus 9  bune practici publicate pe platforma Interreg Europe, 6 modificări de politică și 8 planuri de acțiune. De asemenea, pe parcursul implementării proiectului au fost efectuate 8 studii și analize regionale și au fost organizate 8 întâlniri interregionale în regiunile partenere (ateliere tematice și vizite de studiu). În România, a fost organizat un atelier tematic în martie 2018 la Brașov. Ultima întâlnire a proiectului va fi organizată de partenerul francez în septembrie 2022 și va include o vizită de studiu privind „soluțiile permise de sectorul forestier pentru dezvoltarea regiunilor rurale și montane, cu prezentarea de exemple de utilizare a lemnului pentru energie, producție sau construcția de clădiri.

                                                                                                                                                                                                                                 Alba Iulia, 8.06.2022