Consultare POS CCE

Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” POS CCE este unul dintre cele sapte programe operationale dezvoltate la nivel national in sensul implementarii Fondurilor Structurale alocate Romaniei, de catre Comisia Europeana, ca parte a politicii de coeziune. Obiectivul general al POS CCE este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE, masurile intreprinse urmand sa genereze, pana in 2015, o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual si permitand Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.

Ca parte a acestui program, ANCS a publicat spre consultare, in cursul lunii februarie, Ghidul Solicitantului pentru Operatiunea 233 – „Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor”.

In cadrul acestei operatiunii, solicitati eligibili sunt intreprinderile pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate.

Linia finanteaza proiecte de inovare de produse si procese pentru bunuri si servicii. Vor fi eligibile numai proiectele care utilizeaza rezultatele unor activitati de cercetare – dezvoltare sau idei brevetate.

Textul Ghidului Solicitantului pentru Operatiunea 233 – „Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor” poate fi consultat in atasamentul acestei informari. Propunerile si sugestiile privind imbunatatirea Ghidului pot fi transmise prin e-mail la adresa structurale@mct.ro

Informatii suplimentare despre POS CCE, pot fi obtinute accesand pagina de internet a Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”, la adresa: amposcce.minind.ro

Documente

Consultare POSCCE