CONSULTARE PUBLICĂ pentru IMM privind portalul european privind digitalizarea administrației publice

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de punct local de contact Enterprise Europe Network, vă invită să participați la consultarea publică lansată de Comisia Europeană pe tema Single Digital Gateway.

Consultarea privind Single Digital Gateway (SDG) se derulează de către DG GROW (Direcția Generală pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri a CE) și se adresează IMM-urilor care desfășoară sau au în vedere să desfășoare activități transfrontaliere în cadrul UE.

Chestionarul urmărește să evalueze măsura în care IMM-urile au cunoștință de serviciile oferite de portalul SDG și cât de utile sunt considerate aceste servicii, precum și să înțeleagă așteptările acestora cu privire la SDG.

Single Digital Gateway este una dintre cele mai ambițioase inițiative de eGuvernare privind digitalizarea administrației publice la nivelul UE, element cheie pentru creșterea competitivității la nivelul UE și pentru a obține condiții echitabile privind concurența pe piața unică.

Prin intermediul portalului Your Europe, SDG creează un ghișeu unic „one stop shop” care oferă întreprinderilor și cetățenilor:

  • Informații actualizate despre regulile și procedurile de pe piața unică, la toate nivelurile de guvernare;
  • Acces direct, centralizat și ghidat la servicii de asistență și de rezolvare a problemelor;
  • Acces direct la o gamă extinsă  de proceduri administrative complet digitizate, pentru care sistemul Once-Only Technical System (OOTS) facilitează schimbul automat de informații între autoritățile din Uniunea Europeană (de exemplu, o companie, trebuie să furnizeze informații autorităților publice o singură dată);
  • Instrumente pentru transmitere feedback privind calitatea serviciilor și obstacolele pieței unice.

Single Digital Gateway își propune să îmbunătățească mediul de afaceri european reducând birocrația și ajutând companiile, în special IMM-urile, să își înțeleagă și să își folosească mai bine drepturile și oportunitățile oferite de piața unică.

Prezenta consultare se adresează întreprinderilor care desfășoară sau au în vedere să desfășoare activități transfrontaliere în cadrul UE și pot beneficia de serviciile oferite de Single Digital Gateway. Invităm astfel întreprinderile care doresc să contribuie la îmbunătățirea funcționării Single Digital Gateway, respectiv la îmbunătățirea mediului de afaceri european prin reducerea birocrației, să transmită Comisiei Europene opiniile lor. Transmiterea opiniilor se face online prin completarea următorul CHESTIONAR. Termenul limită pentru completarea chestionarului este 16.02.2024.

Rezultatele acestui chestionar vor fi evaluate de Comisia Europeană în scopul de a îmbunătăți funcționarea Single Digital Gateway și pentru a valorifica întregului potențial al acestuia, în special pentru a se asigura că IMM-urile pot beneficia de toate serviciile Pieței Unice.

Pentru informații suplimentare privind acest sondaj sau serviciile oferite de biroul Enterprise Europe Network din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională, vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate: Dumitrița Burduf, dumitrita.burduf [at] adrcentru.ro.