Dezbatere privind instrumentele politice din domeniul bioenergiei și moduri de îmbunătățire a gradului de acceptare a acestora de către comunitățile europene

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de partener al proiectului BIO4ECO, a organizat în perioada 6 – 7 martie 2018 workshop-ul tematic ”How to increase social acceptance of bioenergy policies?” („Moduri de îmbunătățire a gradului de acceptare a politicilor din domeniul energiei verzi în comunitățile europene”). Evenimentul s-a desfășurat în județele Brașov și Covasna și a reunit peste 50 de experți în domeniul biomasei și bioenergiei din opt țări europene: Spania, Franța, Italia, Slovenia, Finlanda, Letonia, Bulgaria și România.

Acest eveniment a avut scopul de a sublinia rolul autorităților și a factorilor de decizie de la nivel local și regional în îmbunătățirea gradului de acceptare a politicilor din domeniul energiei verzi de către comunitățile europene.

În prima zi, la Brașov, experții europeni au dezbătut tema implicării și conștientizării populației cu privire la instrumentele politice din domeniul bioenergiei. Dezbaterile au luat forma unei conferințe împărțită în două secțiuni, una dedicată experiențelor de la nivel regional și alta modelelor europene de conștientizare a comunităților locale cu privire la politicile din domeniul bioenergiei. În cadrul evenimentului au fost dezbătute diversele perspective și viziuni europene cu privire la utilizarea și valorificarea resurselor de biomasă în producția de energie, au fost împărtășite bune practici din domeniu și au fost identificate o serie de abordări inovative în ceea ce privește implicarea actorilor regionali în îmbunătățirea politicilor și strategiilor regionale din domeniul bioenergiei. Prezentările specialiștilor regionali și internaționali se găsesc anexat.

Cea de-a doua zi, a fost dedicată vizitelor de studiu la cinci obiective din județul Covasna, bune practici în domeniul valorificării biomasei pentru producția de energie verde și respectiv modele locale de conștientizare a populației cu privire la utilizarea sustenabilă a biomasei: valorificarea resurselor locale de energie la Castelul Mikes din Zăbala, implicarea comunității locale în valorificarea resurselor de biomasă locală în comuna Ghelința, prezentarea conceptului „1 Sat, 1 MW ” și a centralei pe biomasă de la brutăria din comună, prezentarea plantației de salcie energetică de la Moacșa, a modului de încălzire a serelor de flori de la Valea Crișului precum și valorificarea biomasei și încălzirea sediului ASIMCOV din Sfântu Gheorghe.

La cele două zile de dezbateri au participat reprezentații celor zece organizații partenere din cadrul proiectului „BIO4ECO”, actori locali din regiunile partenere ale proiectului, reprezentanți ai instituțiilor relevante din domeniu din Regiunea Centru și experți din partea Clusterului Inovativ al Biomasei Green Energy, coorganizatorul evenimentului.

Menționăm că, BIO4ECO este un proiect european finanțat prin Programul „Interreg Europe” și are în vedere îmbunătățirea proceselor de elaborare și implementare a politicilor regionale și naționale, în contextul tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, utilizării energiei regenerabile, eficienței energetice a clădirilor și biomasei forestiere și agricole. În calitate de partener al proiectului, ADR Centru are în vedere îmbunătățirea Axei Prioritare 3 / Prioritatea de Investiții 3.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020. Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, în vederea implementării proiectului are valoarea de 117.000,00 Euro din care 85% reprezintă cofinanțare FEDR, 13 % reprezintă cofinanțarea națională iar 2% cofinanțarea proprie ADR Centru.

Pentru alte informații legate de proiectul BIO4ECO, vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate:

Dumitrița Burduf, dumitrița.burduf@adrcentru.ro, tel. 0358401276, interior 464.
Gabriela Țârău, gabriela.tarau@adrcentru.ro, tel. 0358401276, interior 466.