Digitalizarea în mediul rural: acces la finanțare și bune practici

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat recent la Alba Iulia, întâlnirea cu tema Digitalizarea în mediul rural: acces la finanțare și bune practici. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului ORIGINN – „Transformarea economică și socială în zonele rurale prin inovare industrială, cu accent pe sectorul agroalimentar” și a reprezentat momentul de încheiere a activităților din cel de-al doilea semestru de implementare al proiectului, concentrându-se pe aspecte privind DIGITALIZAREA ÎN MEDIUL RURAL.

Spațiul rural din Regiunea Centru a cunoscut în ultimele decenii o dezvoltare marcată de fenomene divergente, manifestată prin îmbătrânirea demografică accentuată, depopulare, în special în zonele montane periferice dar și o creștere a populației, peste media regională, în localitățile rurale situate în proximitatea zonelor urbane cu funcțiuni administrative, economice, educaționale și sociale importante. Zone rurale  mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040 este viziunea pe care Uniunea Europeană o are pentru dezvoltarea zonelor rurale (Rural-Vision-Europa) și care este transpusă într-un plan de acțiuni care va aduce atât pentru mediul de afaceri cât și pentru comunitățile rurale șansa de a-și atinge potențialul oprim de dezvoltare.

Mai mult de 50 invitați, experți privind politicile de dezvoltare a zonelor rurale din Regiunea Centru, au discutat despre posibilitățile de îmbunătățire a accesului la finanțare și inovare în mediul rural, în cadrul evenimentului organizat de ADR Centru la Alba Iulia. La manifestări au participat atât Președintele CJ Alba, dl Ion Dumitrel, care este și Președinte al Consiliului de Dezvoltare Regională (CDR) Centru, primarul din una dintre cele mai informatizate comune din România, Ciugud, dl Gheorghe Damian, vicepreședinte al Asociației Comunelor, dar și reprezentanți ai mai multor Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) și Grupuri de Acțiune Locală (GAL) din Regiunea Centru, alături de experți din zona IT de la Sibiu, Brașov, Cluj-Napoca, Mureș și din Alba. Peste 30 de organizații, membre ale grupului de lucru al proiectului ORIGINN, dar și alte organizații de la nivel național și regional: reprezentanți ai Agenției Naționale a Zonelor Montane, autorităților publice din Regiunea Centru, ai mediului de afaceri și societății civile, s-au arătat interesați de transformarea digitală a zonelor rurale.

Evenimentul a fost un prilej pentru a prezenta viziunea și proiectele de digitalizare ale câtorva dintre UAT din regiune: Primăria Ciugud (Smart Village), ADI ITI Moții Țara de Piatră, GAL Pe Mureș și pe Târnave din regiune. Finanțări disponibile pentru digitalizarea zonelor rurale au fost prezentate de către ADR Centru, Programul Regiunea Centru 2021-2027, Agenția Națională a Zonelor Montane și FIT EDIH. Asociația Creștem România Împreună a prezentat proiectul Mall-ul Țărănesc, un model de promovare și distribuție a produselor locale, realizate în gospodării și ferme de mici dimensiuni, în care digitalizarea este utilizată în mod inovativ ca mijloc de interacțiune între producători și cumpărători. Companii de IT, membre ale Asociației Sibiu IT, au prezentat proiecte de digitalizare realizate în Regiunea Centru și România și au vorbit despre avantajele digitalizării, obstacolele și provocările transformării digitale.

”În urma acestei întâlniri de lucru a rezultat că există un interes ridicat al administrației din zonele rurale pentru digitalizarea proceselor și serviciilor publice, există nevoie de specialiști în domeniul IT, dar și de competențe digitale pentru angajați și este necesar ca în accelerarea procesului de digitalizare să existe o abordare de sus în jos. Și în Regiunea Centru se profilează tot mai mult, în special în județele Sibiu și Brașov, o concentrare și specializare a companiilor în domeniile IT, care pot atrage noi oportunități și posibilități de punere în practică a soluțiilor de digitalizare de care companiile și administrația din comunele regiunii au nevoie. Am avut și prezentări foarte motivante, pe de o parte din zona administrativă, de la Ciugud și Zlatna, dar și din zona de tehnologie, aportul experților IT fiind semnificativ pentru ca participanții să înțeleagă importanța acestei tranziții digitale, spre o societate mult mai informatizată”, a declarat după încheierea acestui seminar domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

În cadrul dezbaterilor s-a pus accent și pe faptul că ADR Centru finanțează, prin Programul ”Regiunea Centru”, investiții în digitalizarea administrației și companiilor în cadrul a două apeluri de proiecte care pot fi consultate aici: https://www.regiocentru.ro/

Temele dezbătute au adus în atenția participanților exemplele de bune practici și nevoile de digitalizare identificate de Asociația Comunelor din România, precum și posibilitatea de dezvoltare a unui HUB pentru siguranța alimentară la Alba Iulia. Problemele întâmpinate în practică și unele soluțiile deja aplicate în digitalizarea zonelor rurale au fost abordate în cadrul unor paneluri practice de către reprezentanții ADI ITI Moții Țara de Piatră, ai GAL pe Mureș și Târnave și de cei ai Asociatiei Sibiu IT. Alte teme avute în vedere pe parcursul lucrărilor seminarului s-au referit la digitalizarea mediului de afaceri rural și la finanțarea informatizării în sate, inclusiv prin Programe Naționale și Europene.

Partenerii proiectului ORIGINN au colectat, pe parcursul semestrului 2 al proiectului (1.09.2023-29.02.2024), bune practici privind digitalizarea în zonele rurale, pe care le puteți consulta aici.

Proiectul ORIGINN este coordonat de Departamentul pentru Acțiune Climatică, Alimentație și Agendă Rurală a Guvernului Catalan din Spania,  și implementat împreună cu 6 organizații partenere din 6 țări europene: Irlanda, Suedia, România, Slovacia, Italia și Estonia și  vizează identificarea și transferul celor mai bune practici și modele de îmbunătățire a politicilor care susțin inovarea industrială și dezvoltarea sectorului agroalimentar în zonele rurale și generarea de noi oportunități economice și sociale care să reducă decalajul de dezvoltare dintre zonele urbane și cele rurale, prin inovare.

Dacă aveți cunoștință despre alte inițiative sau modele de bune practici implementate în Regiunea Centru în ceea ce privește digitalizarea în zonele  rurale – în special în ceea ce privește sectorul agroalimentar – dar și în alte domenii (administrație, educație, sănătate), pe care ați doriți să le împărățiți comunității ORIGINN și nu numai, vă rugăm să ne contactați la office[at]adrcentru.ro, tel. 0358 401 276, int. 484 și 452.