CONSULTARE PUBLICĂ: Directiva UE privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin biroul Enterprise Europe Network, vă invită să participați la o consultare publică lansată de Comisia Europeană pe tema evaluării Directivei privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice (Directiva 2014/55/UE). Începând cu 2019, directiva facilitează utilizarea facturilor electronice de către operatorii economici, atunci când aceștia furnizează bunuri, lucrări și servicii către administrația publică.

În scopul de a reduce și mai mult procedurile administrative în ceea ce privește achizițiile publice, Comisia a lansat procedura de evaluare a implementării acestei directive. Ca parte a procedurii de evaluare, a fost lansată această consultare care vizează colectarea opiniilor tuturor actorilor relevanți în ceea ce privește:

  • adoptarea facturării electronice în domeniul achizițiilor publice
  • efectele directivei asupra pieței interne
  • gradul de succes al directivei în îndeplinirea obiectivelor sale.

Informațiile colectate în contextul acestei consultări vor ajuta Comisia să înțeleagă mai bine valoarea adăugată a sinergiilor cu alte inițiative ale UE (de exemplu, TVA în era digitală, strategia de standardizare a UE și specificațiile eDelivery Building Block), necesitatea unei revizuiri a directivei și eficiența facturării electronice în ceea ce privește costurile și beneficiile pentru utilizatori, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Prezenta consultare se adresează tuturor întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), cetățenilor și organizațiilor relevante. Implicarea este posibilă prin completarea unui CHESTIONAR online. Termenul limită pentru completarea chestionarului este 14.04.2023.

Pentru informații suplimentare privind acest sondaj sau serviciile oferite de biroul Enterprise Europe Network din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională, vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate: Dumitrița Burduf, dumitrita.burduf [at] adrcentru.ro.