Eficiența energetică și performanța energetică a clădirilor – teme de interes în Regiunea Centru

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de partener al proiectului BIO4ECO, a organizat în 21 iunie 2018 la Sfântu Gheorghe workshop-ul tematic „Clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB). Concepte teoretice și practice”. Evenimentul a reunit peste 40 de reprezentanți ai autorităților publice locale și experți în domeniul biomasei și bioenergiei de la nivelul Regiunii Centru, fiind organizat în parteneriat cu Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” și Business Development Group.

Acest workshop a avut ca temă principală promovarea eficienței energetice la nivelul Regiunii Centru și a venit în întâmpinarea nevoilor practice ale autorităților publice locale care, fie sunt beneficiari în cadrul unor proiecte finanțate prin POR 2014-2020, Prioritatea de Investiții 3.1. „Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, fie intenționează să dezvolte sisteme de producție a energiei prin valorificarea biomasei.

Evenimentul a fost organizat în contextul proiectelor Train-to-nZeb și BIO4ECO și a inclus: un curs de pregătire profesională privind clădirile nZEB, informații privind asigurarea unei bune implementări a directivei EPBD 2010/31/EU la nivelul comunităților, prezentări privind valorificarea resurselor de biomasă existente în Regiunea Centru și modele internaționale privind eficiența energetică și valorificarea surselor locale de energie. Totodată, întâlnirea a fost și prilej de discuții cu privire la implementarea POR 2014-2020, Prioritatea de Investiții 3.1 și a permis schimburi de idei cu organizații active în domeniul valorificării bioenergiei.

Pentru informații suplimentare legate de eveniment precum și de proiectul BIO4ECO, vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate: Gabriela Țârău, expert programe, e-mail gabriela.tarau@adrcentru.ro, tel. 0358401276, interior 466.